Talentontwikkeling voor verwijzers

Duurzame inzetbaarheid na het maken van een talentprofiel

Hoe functioneert uw cliënt in het team? Is de functie nog passend, past uw cliënt nog bij de functie? Moet hij andere vaardigheden of competenties ontwikkelen en heeft hij daar dan de kwaliteiten wel voor? Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Veranderende bedrijfsprocessen, renovaties, nieuwe, innovatieve producten … het vraagt veel van medewerkers om zich te blijven aanpassen en het plezier te behouden in het werk. Het vraagt van de werkgever om de juiste talenten op de juiste plek in de organisatie te plaatsen, die talenten optimaal te benutten en de medewerkers te motiveren om hun talenten te blijven ontwikkelen. Een belangrijk hulpmiddel van Margolin is het maken van talentprofielen.

Wat houdt het maken van een talentprofiel in?

Voor het maken van een talentprofiel heeft onze loopbaanadviseur drie gesprekken met uw cliënt, die gevolgd worden door verschillende testen en opdrachten. Deze gesprekken, opdrachten en testen geven inzicht in de talenten, competenties en ambities, en ook in de valkuilen. De eerste keer dat een talentprofiel wordt gemaakt, is een nulmeting. Waar staat uw cliënt, waarin kan hij zich verder ontwikkelen, hoe is dat in verhouding met de huidige functie en hoe staat dat in relatie tot de ambities en de toekomstige mogelijkheden? Ook geeft deze medewerkerscan inzicht in wat een passende werkomgeving is, of de medewerker een teamplayer is of niet, hoe hij omgaat met veranderingen en welke communicatiestijlen hij hanteert.

Wat levert het maken van een talentprofiel op?

Op basis van de inzichten die zijn opgedaan en vastgelegd in het talentprofiel, kan de werkgever vaststellen of uw cliënt stilstaat of groeit, hij toe is aan een nieuwe uitdaging, er meer in zit dan er nu uitkomt. Of dat uw cliënt helemaal op zijn plek zit in de juiste functie en de juiste organisatiecultuur. Onze loopbaanadviseur geeft tips aan werkgever én werknemer en handvatten voor groei, eigen regie en balans. Met verschillende scenario’s brengt de adviseur de mogelijke stappen in beeld. Uiteindelijk levert dit een betere werkhouding, meer vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en meer productiviteit op. Een win-winsituatie voor uw cliënt.

Meer informatie

Onze loopbaanadviseur legt de conclusies en concrete adviezen vast in een rapportage. Wilt u meer weten over wat wij voor uw opdrachtgever of uw cliënt kunnen betekenen? Bel 088 – 277 4101 of vul het contactformulier in. We staan u graag te woord.