Benut je alle arbeidsmogelijkheden die de medewerker heeft nu hij (gedeeltelijk) verzuimt? Het arbeidsdeskundig werkhervattingsadvies biedt u en uw medewerker duidelijkheid over de mogelijkheden om te werken in het eigen, aangepast of (tijdelijk) vervangend werk. Hierbij wordt ook de reële loonwaarde aangegeven. Door snel alle mogelijkheden van uw medewerker op de werkvloer te benutten houd je grip op de re-integratie.

Wanneer in te zetten?

Het werkhervattingsadvies wordt meestal in de eerste 6 maanden van het verzuim ingezet. Vaak in het geval  dat opbouw in eigen of (tijdelijk) ander werk stagneert. Ook kan het advies ingezet worden als niet duidelijk is wat voor soort (loonwaardig) werk verricht kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de bedrijfsarts aangeeft dat de werknemer deels belastbaar is, maar dat er geen arbeidsmogelijkheden binnen het bedrijf worden gezien.
De arbeidsdeskundige bespreekt met werkgever en werknemer uitvoerig de arbeidsmogelijkheden in relatie tot het eigen werk.

Wat levert het werkhervattingsadvies op?

• Het geeft inzicht in de belastbaarheid van je medewerker en maakt duidelijk of je medewerker kan terugkeren in de huidige functie, of een andere tijdelijke functie binnen je organisatie.
• Je krijgt inzicht in de mogelijke scenario’s die kunnen leiden tot werkhervatting, uitgewerkt in een adequaat plan van aanpak.
• Als een werknemer nog deels inzetbaar is, reduceer je verzuimkosten en verhoog je de productiviteit. En hoe sneller iemand weer op de werkvloer is, des te lager wordt de drempel om het eigen (aangepaste)
werk te hervatten.

Het traject stap voor stap

Het werkhervattingsadvies bestaat uit vier onderdelen:
1. Algemeen
De basis van het onderzoek is een bedrijfsbezoek en een driegesprek met de werkgever en werknemer.

2. Taak- en functieanalyse
We beschrijven het eigen werk, en de daarbij behorende belastingsaspecten. We bekijken daarbij de
(tijdelijke) mogelijkheid tot taakverschuiving. Tevens worden de eventuele belemmeringen voor terugkeer naar het eigen werk in kaart gebracht.

3. Uitwerking en arbeidsdeskundige visie
Op basis van de taak- en functieanalyse, het driegesprek en de informatie van de bedrijfsarts wordt geadviseerd over de werkhervattingsmogelijkheden. Dit doen wij middels een concreet opbouwschema. Ook wordt er gekeken naar de loonwaarde die de werkzaamheden vertegenwoordigen.

4. Aanbevelingen
Via een beknopte rapportage worden de aanbevelingen teruggekoppeld. Hierin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn om zo spoedig en verantwoord mogelijk te komen tot terugkeer binnen het eigen werk. Ook wordt bekeken of de werkplek aanpassing(en) behoeft. We geven daar waar nodig preventieve adviezen om tot een duurzame oplossing te komen.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over wat we kunnen betekenen? Neem dan contact op met Margolin via 088- 277 4110 of stel uw vraag online.

Vraag een werkhervattingsadvies aan

Het aanmelden verloopt via Snelverwijspunt, een tool van Zorg van de Zaak, waar Margolin deel van uitmaakt. Je aanvraag wordt in behandeling genomen door het team van Margolin.