Arbeidsdeskundig advies

Over arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw medewerkers

Uw medewerker is arbeidsongeschikt en daardoor niet of minder inzetbaar in zijn eigen functie. Voor u is het onduidelijk wat uw medewerker wel of niet kan. De inzetbaarheid van uw medewerker wordt bepaald door de balans tussen de taakbelasting van de functie en de belastbaarheid van uw medewerker. Zijn taakbelasting en belastbaarheid uit balans, dan ontstaat er een risico op langdurig verzuim. Een situatie die u voor uw medewerker en voor de organisatie wilt voorkomen.

Vroegtijdige, gedeeltelijke werkhervatting met passende taken verkort de verzuimduur fors.

Onze arbeidsdeskundigen adviseren over belasting en belastbaarheid en over arbeidsmogelijkheden. Dat doen we preventief om verzuim te voorkomen, maar ook tijdens verzuim en bij re-integratie. Via een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en de inzetbaarheid van uw medewerker. Heeft u gekozen voor een eigenregiemodel voor verzuim, dan kan onze arbeidsdeskundige adviseren over te nemen stappen. Vroegtijdige, gedeeltelijke werkhervatting met passende taken verkort de verzuimduur fors. Door onze arbeidsdeskundige er vroegtijdig bij te betrekken, kunt u differentiatie aanbrengen in verzuimproblemen en de verschillende factoren bespreekbaar maken. Wij helpen u anticiperen op de verwachte scenario’s, zodat u een snellere terugkeer kunt bewerkstelligen. Via loonwaarde-onderzoek helpen we u om de loonwaarde van uw medewerker te bepalen.

Arbeidsdeskundig advies voor werkgevers

Arbeidsdeskundig advies voor werknemers

Arbeidsdeskundig advies voor verwijzers