Wat is het pre-advies?

Het pre-advies is een uitbreiding op de eerstejaars evaluatie uit de Wet Verbetering Poortwachter. Het volgt op een arbeidsdeskundig onderzoek. Het is bedoeld voor werknemers uit het primair onderwijs die:

  • ten minste 10 maanden en maximaal 13 maanden ziek zijn
  • volgens de bedrijfsarts nog gedeeltelijk kunnen werken;
  • en van wie een spoedig, duurzaam en volledig herstel nog niet zeker is.

Waarom het pre-advies?

Het doel is om in een vroegtijdig stadium mogelijke WGA-instroom (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) op te sporen en te voorkomen. Bij een pre-advies toetst een arbeidsdeskundige of het gevolgde re-integratieplan reëel en adequaat is. Zo nodig worden er concrete aanbevelingen voor het vervolg gedaan. Bovendien krijgen werkgever en werknemer informatie over mogelijke financiële consequenties na twee jaar ziekte.

Uiterlijke aanvraagdatum

Een aanvraag voor het onderzoek pre-advies Primair Onderwijs dient uiterlijk in de 11de maand na de 1ste verzuimdag van werknemer bij Margolin te zijn ingediend.

Hoe werkt de subsidieaanvraag bij het Participatiefonds?

De kosten van het pre-advies komen voor rekening van de werkgever. Vervolgens kun je bij het Participatiefonds, die de regeling uitvoert, een subsidie aanvragen tot een maximum van € 1000,=. Dit dekt dus het grootste deel van de kosten.

Deze subsidie vraag je als volgt aan:

  • De werknemer vult de Toestemmingsverklaring in en geeft deze af bij de arbeidsdeskundige. Voor het aanvragen van deze subsidie worden namelijk persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt. Op grond van de AVG moet de werknemer daarvoor toestemming geven.
  • De arbeidsdeskundige van Margolin vult het Digitale formulier Resultaat pre-adviesin en uploadt daarbij de toestemmingsverklaring van de werknemer. Daarnaast ontvang je een print van het volledig ingevulde formulier en bespreekt de arbeidsdeskundige dit met de werkgever én werknemer.
  • Om het formulier Resultaat preadvies in te kunnen vullen, heeft de arbeidsdeskundige van Margolin zich laten registreren en een account aangemaakt.
  • Zodra je de print van het formulier hebt ontvangen, kun je een Aanvraag pre-advies indienen bij het Participatiefonds. Bij de aanvraag voeg je een kopie van de factuur van de uitvoerder van het preadvies toe, in dit geval Margolin.
  • Je ontvangt binnen 8 weken een beslissing van het fonds.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Werk samen met Margolin aan re-integratie van onderwijsprofessionals