Krijg grip op complex of langdurig ziekteverzuim, bespaar kosten en verklein het risico op loonsancties

Scenarioplanning is een organisatie brede, methodische aanpak van Margolin om werknemers met een verminderde belastbaarheid optimaal te begeleiden naar duurzame re-integratie en terugkeer van je medewerker.

Wat is strategische scenarioplanning?

Scenarioplanning is een organisatie brede systematische aanpak, waardoor je meer grip krijgt op de re-integratie (ook bij complexe casussen), de duur van het verzuim en de mogelijkheden van werkhervatting.

Scenarioplanning houdt in dat leidinggevenden al in een vroeg stadium met de medewerker in gesprek gaan om het traject van terugkeer te bespreken op basis van 6 mogelijke scenario’s. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de niet-medische factoren bij arbeidsongeschiktheid zoals de thuissituatie, de persoonskenmerken en natuurlijk de omstandigheden op het werk. In samenspraak met de medewerker wordt besloten welk scenario het beste past om het resterende werkvermogen optimaal in te zetten.

Het gekozen scenario wordt SMART vastgelegd in een plan van aanpak waarin de acties, verantwoordelijkheden en tijdspad zijn opgenomen.
Ook als terugkeer naar werk niet mogelijk is, biedt scenarioplanning oplossingen. In een gesprek vertellen we je graag meer over onze aanpak

“Door de systematische aanpak is het vervolg van het verzuim beter te stroomlijnen. Samen met de medewerker is besloten welk scenario het beste bij de situatie en de medewerker past. Het biedt duidelijkheid voor alle partijen.” 

Maak kennis met scenarioplanning in 1.5 minuut.

Onze arbeidsdeskundige Joost Thorenaar vertelt wat het je oplevert.