Inzicht en gericht advies bij (complex) verzuim

Omgaan met kort of langdurig verzuim kan lastig zijn. Soms weet je als werkgever niet goed hoe je verder kunt of wat wijsheid is in een bepaalde casus, in lijn met Wet verbetering Poortwachter. Heb je behoefte aan ondersteuning van een expert in specifieke verzuimdossier(s)? Schakel een arbeidsdeskundige van Margolin in.

Wat levert een dossierscan op?

  • Voorkomen van loonsanctie(s)
  • Voorkomen van stagnatie in het proces, waardoor het re-integratieproces bevorderd wordt
  • Inzicht in werkgeversverplichting
  • Gericht advies over aanpak en vervolgacties

Onze arbeidsdeskundigen werken vanuit een praktische insteek en zijn uiteraard op de hoogte van actuele wet-en regelgeving.

Dossierscan: inzicht en gericht advies bij (complex) verzuim

Doel is om vast te stellen of je als werkgever voldoende en het juiste gedaan hebt gedaan – vanuit de werkgeversverplichting. Op basis van de analyse ontvang je gericht advies, ook over eventuele vervolgacties die je bij de betreffende casus kunt (moet) ondernemen.

Waaruit bestaat de dossierscan?

De dossierscan bestaat uit een gesprek op locatie tussen de betrokken casemanager (meestal de leidinggevende en/of een HR-adviseur) en de arbeidsdeskundige. Aan de hand van een checklist worden het verzuimdossier intensief doorgesproken. Het betreft hier een anonieme analyse van de verzuimcasus. 

Verder kijken dan één casus

Bij behandeling van tenminste 20 verzuimdossiers is het mogelijk om een analyse te maken. In dat geval ontvang je na afloop van de dossiercans een managementrapportage. Deze bestaat uit een samenvatting van de bevindingen en opvallende zaken, met advies en tips die direct en praktisch uitvoerbaar zijn.

Dossierscan: altijd een passende optie

Er zijn verschillende opties: 

  • Dossierscan van 1 of enkele verzuimdossiers. Je betaalt voor de tijd dat de arbeidsdeskundige in gesprek was + 1 uur reistijd.
  • Het periodiek bespreken van de lopende verzuimdossiers met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige komt dan regelmatig op locatie gedurende één dagdeel voor de scan van dossiers.
  • Dossierscan van minimaal 20 verzuimdossiers met managementrapportage. We maken graag een offerte op maat.

Meer informatie

Wil je gerichte ondersteuning en helder advies bij specifieke verzuimdossier(s)? De dossierscan biedt uitkomst. Neem contact met ons op via de contactbutton.