Preventieve Arbeidsdeskundige Analyse

Voorkom uitval en vergroot de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

De Preventieve Arbeidsdeskundige Analyse helpt bij het vinden en bewaren van het evenwicht tussen de (duurzame) inzetbaarheid van medewerker(s) en de taakbelasting. Vanuit een gedegen analyse brengt de arbeidsdeskundige concrete adviezen uit over o.a. functiebelasting, werkproces en werkomgeving.

De aandacht richt zich bij preventie veelal op de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Veelbesproken thema’s zijn vitaliteit: is mijn medewerker mentaal en fysiek ‘fit’ en hoe help ik hem daarbij? En het onderhouden van vakmanschap: heeft mijn medewerker nu (en op termijn) de competenties en vaardigheden in huis om zijn taken te kunnen blijven doen? Deze thema’s kunnen niet los gezien worden van de taakbelasting van de medewerker in zijn dagelijkse werk.

Taakbelasting in de praktijk

De preventieve arbeidsdeskundige analyse richt zich op deze taakbelasting van uw medewerkers. Dit gaat verder dan alleen het in kaart brengen van directe
veiligheidsrisico’s. De analyse geeft u een gedegen beeld van de taakbelasting en beantwoordt bijvoorbeeld vragen als:

 • Welke taakbelasting is bovengemiddeld en kan op de langere duur risico’s geven voor uw specifieke personele bezetting en daarmee leiden tot een verminderde productiviteit dan gewenst, tot uitval of tot uitstroom van medewerkers?
 • Hoe kan deze belasting worden verminderd zodat een betere balans ontstaat, bijvoorbeeld door inzet van ergonomische aanpassingen van het werk als het gaat om een fysieke belasting, herinrichting van taken of door inzet van een preventief gesprek met een professional.

Werkwijze

Onze arbeidsdeskundige houdt eerst met u een telefonische intake om uw vraagstelling in kaart te brengen.
Vervolgens bezoekt hij/zij uw werklocatie en brengt de taakbelasting van de onderzochte functie(groep) gedetailleerd in kaart door het observeren van de
functiebelasting en het zelf uitvoeren van het werk indien nodig. De arbeidsdeskundige spreekt ook andere betrokkenen, zoals leden van uw management, uw bedrijfsarts, HR-adviseurs of OR/MR-leden.

Als de arbeidsdeskundige zich een goed beeld heeft gevormd van de taken, belasting, werkomgeving en werkomstandigheden verwerkt hij/zij de bevindingen
en adviezen in een rapport. Hierin leest u terug waar risico’s in taakbelasting liggen. De bevindingen worden voorzien van praktische, concrete adviezen en
aanbevelingen.

Wat levert het op?

 • De preventieve arbeidsdeskundige analyse geeft u concrete aanbevelingen voor het krijgen en houden van een duurzame balans tussen de taakbelasting
  van uw medewerkers en hun belastbaarheid. Het werken aan de vitaliteit en het vakmanschap van uw medewerkers kan immers niet los worden gezien
  van inzicht in hun dagelijkse taakbelasting.
 • De preventieve arbeidsdeskundige analyse biedt u nuttige inzichten en adviezen die u direct, praktisch kunt invullen maar ook voor het (verder) ontwikkelen
  van bijvoorbeeld vitaliteits-, verzuim- of opleidingsbeleid. De adviezen en aanbevelingen op medewerker- en organisatieniveau helpen u hoge directe en
  indirecte kosten van verzuim, uitstroom of teruglopende productiviteit te voorkomen.
 • Draagvlak bij uw medewerkers wordt geborgd doordat zij betrokken zijn bij het in kaart brengen van hun taakbelasting en mee kunnen denken over oplossingen.

Preventieve inzet om uitval te voorkomen

Kortom: de preventieve arbeidsdeskundige analyse biedt u onmisbare kennis en adviezen om uw medewerkers langdurig, gezond, gelukkig
én productief te houden!