De Preventieve Arbeidsdeskundige Analyse helpt bij het vinden en bewaren van het evenwicht tussen de (duurzame) inzetbaarheid van medewerker(s) en de taakbelasting. 

Op basis van een gedegen analyse en werkbezoek brengt de arbeidsdeskundige concrete adviezen uit over onder andere  functiebelasting, werkproces en werkomgeving.

Taakbelasting in de praktijk

De Preventieve Arbeidsdeskundige Analyse richt zich op de taakbelasting van  medewerkers. Dit gaat verder dan het in kaart brengen van directe veiligheidsrisico’s. Medewerkers kunnen vaak zelf heel goed aangeven wat de uitdagingen in een functie zijn. En meedenken over oplossingen. Een preventieve analyse houdt een spiegel voor. Hoe kan het anders? 

De analyse geeft een beeld van de taakbelasting in de praktijk:

  • Welke taakbelasting is bovengemiddeld en kan op de langere duur risico’s geven voor de specifieke personele bezetting? Gevolg daarvan is  een verminderde productiviteit ,  uitval of zelfs  uitstroom van medewerkers.
  • Hoe kan deze belasting worden verminderd zodat een betere balans ontstaat? Dat zit bijvoorbeeld in ergonomische aanpassingen van het werk als het gaat om een fysieke belasting, herinrichten van taken of een preventief gesprek met een professional.

Wat levert het op?

  • Concrete aanbevelingen voor een duurzame balans tussen de taakbelasting van medewerkers en hun belastbaarheid. 
  • Praktische inzicht en advies, die vaak de basis zijn voor het (verder) ontwikkelen van bijvoorbeeld vitaliteits-, verzuim- of opleidingsbeleid. De adviezen en aanbevelingen op medewerker- en organisatieniveau helpen directe en indirecte kosten van verzuim, uitstroom of teruglopende productiviteit voorkomen.

Meer weten over de aanpak en het resultaat van de Preventieve Arbeidsdeskundige Analyse?