Preventieve arbeidsdeskundige analyse zet de medewerker centraal

We werken steeds langer door en sommige functies zijn daar niet op berekend. Bovendien zien organisaties in dat zij voortijdig moeten voorkomen dat iemand uitvalt. Dit samen heeft geleid tot de ontwikkeling van de Preventieve Arbeidsdeskundige Analyse van Margolin.  

Als arbeidsdeskundigen richten wij ons op de belasting van de functie en de belastbaarheid van een medewerker. Maar we nemen eigenlijk zelden onder de loep hoe een functie is ontstaan. Als je als arbeidsdeskundige langer aan een organisatie verbonden bent, zie je een zekere rode draad in terugkerende beperkingen en uitval bij een bepaalde functie. Met de preventieve arbeidsdeskundige analyse verkennen we een functie van A tot Z. Met als focus het voorkomen van uitval als gevolg van een disbalans in werk. Vanuit een gedegen analyse brengen we heldere preventieve adviezen uit over o.a. functiebelasting, het werkproces en werkomgeving.
Hiermee kunnen medewerkers langer in staat blijven dit werk te doen zonder beperkingen. En als werkgever krijg je een concreet advies dat direct toepasbaar is voor o.a. het vitaliteits- of verzuimbeleid.  

‘Door mee te lopen heb je bij de medewerker én de organisatie een streepje voor’  

Bij de Preventieve Arbeidsdeskundige Analyse ligt de nadruk op bewustwording van de zwaarte van een functie en de werkzaamheden die daarbij horen. Dit kan betekenen dat een arbeidsdeskundige start wanneer er nog geen sprake is van ziekte of uitval. De arbeidsdeskundige gaat een hele dag mee op pad en werkt zelf ook echt mee. Hij/zij observeert en analyseert de functie. Vanuit daar wordt vervolgens een rapportage opgesteld met een advies op medewerkers- en op organisatieniveau. Het biedt daardoor veel inzicht aan de klant. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld meer re-integratieopties bieden door taken anders te verdelen, medewerkers te coachen of op een andere manier te ondersteunen. Eventueel kan iemand vroegtijdig naar een functie overstappen die minder belastend is.  

Op zoek naar mogelijkheden 
Medewerkers kunnen vaak zelf heel goed aangeven wat de uitdagingen in een functie zijn. En ze denken zelf mee over oplossingen. Een preventieve analyse houdt hen een spiegel voor. Hoe kan het anders? Dat samen met een klant uitzoeken levert iedere keer weer verwondering en blijvend bewustzijn op.   

Wil je meer weten of ken je een organisatie waar preventieve arbeidsdeskundige analyse mogelijk ingezet kan worden?

Neem dan contact op met [email protected] of kijk op deze pagina voor meer informatie.