Privacy Statement

Met advies op het gebied van arbeidsdeskundige- en loopbaanvraagstukken, zoals arbeidsdeskundige onderzoeken, re-integratie 1e en 2e spoor, loopbaantrajecten en outplacement bewegen onze adviseurs werkgevers en medewerkers om samen de regie te nemen.

Onze naam is geïnspireerd door de kunstenaar Reuben Margolin: een kunstenaar die op eigenzinnige wijze naar de wereld kijkt. Margolin maakt geen statische kunst waarbij de uitkomst bij voorbaat vast staat. Margolin maakt kunst die beweegt. Ook wij geloven sterk in beweging. Omdat het de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties stimuleert. Margolin helpt die ontwikkeling richting te geven.

In dat proces deelt u -gevoelige- persoonsgegevens met ons. Wij zien bescherming van uw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met u aangaan. U kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Bij uw aanmelding bij Margolin krijgen wij van u of uw  verwijzer (bijvoorbeeld uw werkgever of bedrijfsarts) de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wanneer u een begeleiding start bij Margolin wordt een dossier aangelegd. Margolin verzamelt daarbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

Margolin maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk, een netwerk van bedrijven op het gebied van arbeid en gezondheid. Zoals u in dit privacystatement zult merken, wordt een aantal zaken rondom privacy en gegevensbescherming voor Margolin centraal geregeld vanuit het Netwerk.