Outplacement voor verwijzers

Outplacement en optimale coaching

Uw cliënt moet op zoek naar een andere baan, zijn werkgever gaat afscheid van hem nemen. Ander werk zoeken is echter niet altijd makkelijk in de huidige, complexe arbeidsmarkt. Er komt veel bij kijken, en uw cliënt wil nu wel graag de juiste keuze maken. Hij kan wel wat ondersteuning gebruiken. Margolin biedt uitkomst met outplacement. Via dit traject krijgt uw cliënt optimale coaching bij het vinden van een nieuwe functie.

Outplacement: ondersteuning op maat

Ieder mens is uniek en heeft op een andere manier ondersteuning nodig. Ons outplacementtraject bestaat dan ook uit maatwerk, passend bij de situatie, de mogelijkheden en de behoefte van uw cliënt. Een outplacementtraject start met een gesprek met uw cliënt en met zijn werkgever. Samen onderzoeken we welke stappen gezet moeten worden om nieuw werk te vinden. Onze adviseur brengt de verwachtingen en de hulpvraag in kaart. Heeft uw cliënt hulp nodig bij het maken van een persoonlijk profiel? Bij het in kaart brengen van mogelijke banen, bij het netwerken of bij het solliciteren?

Ontwikkeling op maat met Margolin Academy

Margolin Academy biedt online e-learning, we-learning en webinars in één leeromgeving. Kandidaten kunnen via dit leerplatform bij Margolin een breed aanbod modules volgen om zich verder te ontwikkelen, zoals modules digitale geletterdheid, taalvaardigheid, of het geven van feedback. De Academy wordt aangeboden als nieuw onderdeel van re-integratie 2e spoor en outplacement trajecten. Voor ontwikkeling of bijscholing kunnen kandidaten direct bij Margolin terecht. In de Margolin Academy zijn modules ontwikkeld op verschillende niveaus. Met 50 modules die speciaal gericht zijn op re-integratie en outplacement trajecten, is er altijd een passende en doelgerichte cursus voor een kandidaat.

Heeft u vragen over de Academy? Neem dan contact op met onze adviseurs. U kunt voor meer informatie of vragen over de Academy terecht bij [email protected] of bel met 088 – 277 4101.

Outplacement is een actieve zoektocht

Vervolgens begeleiden we uw cliënt actief bij het zoeken naar ander werk. Tijdens de gesprekken stelt de adviseur kritische vragen, spiegelt, confronteert en reflecteert. Uw cliënt denkt na over vragen als: waar sta ik, wat wil ik, wat ben ik (geworden), wat zijn mijn kwaliteiten en competenties, wat motiveert mij? We bieden uw cliënt gerichte handvatten om het eigen functioneren positief te beïnvloeden, zodat hij gemotiveerd en vanuit balans kan werken.

Outplacement is doelen stellen en keuzes maken

Op deze manier stimuleren we uw cliënt zelf doelen te stellen, keuzes te maken, besluiten te nemen en daarnaar te handelen. Alle uitkomsten vatten we samen in een persoonlijk ontwikkelplan. Zo krijgt hij een nieuw, realistisch beeld van zijn kwaliteiten, talenten, ontwikkelpunten en ambities, en neemt hij zelf verantwoordelijkheid voor het vinden van ander werk.

Meer informatie

Wilt u uw cliënt aanmelden? Maak de leidinggevende attent op het outplacementtraject van Margolin. Hij kan het Loopbaancoaching, re-integratie eerste spoor, re-integratie tweede spoor of outplacement” aanmeldformulier invullen, dan neemt onze loopbaanadviseur contact op om de procedure te bespreken. Wilt u meer weten over wat wij voor uw cliënt kunnen betekenen? Bel 088 – 277 4101 of vul het contactformulier in. We staan u graag te woord.