Loopbaanadvies voor verwijzers

Partner bij arbeidsdeskundige vragen en loopbaanvraagstukken

Werk maakt een groot deel uit van ons leven. En dus is het belangrijk dat we werk hebben dat echt bij ons past. Dat houdt ons energiek en gezond. Uw cliënten komen bij u omdat ze zich niet meer energiek of gezond voelen. Ze zijn de motivatie kwijt, zijn zoekende naar nieuwe mogelijkheden of moeten zich heroriënteren op ander werk.

De loopbaanadviseurs van Margolin zijn experts in het vormgeven van loopbaanvraagstukken. Ze dragen bij aan het realiseren van duurzame inzetbaarheid van uw cliënten. Ook fungeren zij als sparringpartner voor bij mobiliteits- en loopbaanbeleid voor uw opdrachtgever. Onze arbeidsdeskundigen ondersteunen met het in kaart brengen van arbeids- en re-integratiemogelijkheden en inzetbaarheid. Margolin zorgt voor deskundige onderzoeken en effectieve re-integratie- en outplacementtrajecten.

Wilt u meer weten?

Klik op de diensten hieronder of bel ons voor meer informatie 088 - 277 8805

Onze diensten