Re-integratie spoor 2 voor verwijzers

Re-integratie spoor 2: terugkeer van zieke medewerker bij andere werkgever

Uw cliënt is langdurig ziek. Na een arbeidsdeskundig onderzoek is vastgesteld dat hij kan terugkeren in het arbeidsproces. Maar door zijn arbeidsmogelijkheden is een duurzame werkhervatting intern waarschijnlijk niet meer mogelijk. Uw cliënt moet op zoek naar een passende baan buiten de organisatie. Dat is best lastig, hij heeft behoefte aan een nieuw toekomstperspectief en een goed arbeidsmarktprofiel. Zijn werkgever moet hem daarbij ondersteunen. U kunt uw cliënt doorverwijzen naar Margolin. Met het re-integratietraject spoor 2 ondersteunt onze adviseur uw cliënt, zodat hij de regie neemt en gemotiveerd kan zoeken naar een nieuwe baan.

Re-integratie 2e spoor: persoonsgericht en arbeidsmarkt gericht

Uw cliënt bespreekt met onze loopbaanadviseur zijn situatie en behoeftes met het oog op de toekomst. Via testen en gerichte opdrachten die uw cliënt uitvoert, brengen we kwaliteiten, vaardigheden en competenties in kaart. Dit resulteert in een up-to-date arbeidsmarktprofiel, dat als uitgangspunt dient bij het zoeken naar een nieuwe baan en een plan van aanpak. Onze loopbaanadviseur heeft regelmatig gesprekken met uw cliënt, begeleidt hem tijdens de zoektocht naar een baan en ondersteunt bij sollicitaties. De adviseur stimuleert een positieve, actieve houding en evalueert regelmatig de effectiviteit van alle inspanningen, waarbij ook de werkgever wordt betrokken. Naast de individuele begeleiding maakt een groepsinterventie deel uit van het traject.

Wat levert begeleiding re-integratie 2e spoor op?

  • begeleiding op maat, gericht op duurzame werkhervatting
  • duidelijke afspraken
  • schadelastbeperking
  • ondersteuning sollicitatietraject vanuit het Jobcenter
  • uw cliënt zo snel mogelijk weer aan het werk
  • goede afsluiting tussen uw cliënt en zijn werkgever
  • dossiervorming met verslaglegging re-integratie-inspanningen
  • minimalisatie van loonsancties voor de werkgever
  • kostenbesparingen voor de werkgever.

Onze belangrijkste zorg is om uw cliënt zo snel mogelijk te helpen aan een nieuwe, passende baan. Daarnaast is onze inzet erop gericht om loondoorbetalingsverplichtingen en verhoging van verzekeringspremies te voorkomen voor de werkgever.

Ontwikkeling op maat met Margolin Academy

Margolin Academy biedt online e-learning, we-learning en webinars in één leeromgeving. Kandidaten kunnen via dit leerplatform bij Margolin een breed aanbod modules volgen om zich verder te ontwikkelen, zoals modules digitale geletterdheid, taalvaardigheid, of het geven van feedback. De Academy wordt aangeboden als onderdeel van re-integratie 2e spoor en outplacement trajecten. Voor ontwikkeling of bijscholing kunnen kandidaten direct bij Margolin terecht. In de Margolin Academy zijn modules ontwikkeld op verschillende niveaus. Met 50 modules die speciaal gericht zijn op re-integratie en outplacement trajecten, is er altijd een passende en doelgerichte cursus voor een kandidaat.

Heeft u vragen over de Academy? Neem dan contact op met onze adviseurs. U kunt voor meer informatie of vragen over de Academy terecht bij [email protected] of bel met 088 – 277 4101.

Aanmelden en meer informatie

Onze adviseur legt de conclusies en concrete adviezen vast in een heldere rapportage. Zo staan alle belangrijke handvatten voor het proces van re-integratie spoor 2 bij elkaar en kan de werkgever aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om uw cliënt aan een passende baan te helpen buiten de eigen organisatie.

Komt uw cliënt in aanmerking voor begeleiding van het traject re-integratie spoor 2? U kunt hem of de leidinggevende wijzen op het aanmeldformulier op deze site. Wilt u meer weten over wat wij voor uw opdrachtgever of uw cliënt kunnen betekenen? Bel voor meer informatie 088 – 277 4101 of vul het  contactformulier in. We staan u graag te woord.