Talentontwikkeling

Talent op de juiste plek

Bedrijfsprocessen veranderen, nieuwe, innovatieve producten komen op de markt. De wereld is steeds in beweging, je medewerkers moeten daar in mee gaan. Hoe functioneert een medewerker in het team? Past de functie nog, is de medewerker nog passend bij de functie? Worden talenten optimaal benut?

Op basis van talentprofielen helpen we je op verschillende manieren. Zo wordt duidelijk of het juiste talent op de juiste plek zit, zodat talenten optimaal worden benut. We helpen ook een medewerker motiveren om talent blijvend te ontwikkelen. 

Talentprofiel

Het begint met drie gesprekken tussen je medewerker en een van de loopbaanadviseurs. Deze gesprekken geven samen met aanvullende online testen en korte opdrachten inzicht in talenten, competenties en ambities, en ook in de valkuilen. 

De eerste keer dat een talentprofiel wordt opgemaakt, is een nulmeting. Waar staat iemand, waar zit verdere ontwikkeling, hoe is dat in verhouding met de huidige functie en hoe staat dat in relatie tot de ambities en toekomstige mogelijkheden? Er ontstaat inzicht in wat een passende werkomgeving is, of de medewerker een teamplayer is of niet, hoe hij omgaat met veranderingen en welke communicatiestijlen hij hanteert.

schrijf talent

Onze loopbaanadviseur geeft tips en handvatten voor groei, eigen regie en balans. Met verschillende scenario’s brengt de adviseur de mogelijke stappen in beeld. Uiteindelijk levert dit een betere werkhouding, meer vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en meer productiviteit op. Ofwel, een gezond bedrijf.

Meer informatie

Onze loopbaanadviseur legt de conclusies en concrete adviezen vast in een rapportage. Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Bel 088 – 277 4101 of vul het contactformulier in.