Talent@workplan

Het is van groot belang dat werknemers zich blijven ontwikkelen en hun eigen loopbaankeuzes maken – op basis van talent, sterke kanten, interes­ses en zelfkennis. Maar hoe komen zij erachter waar hun kracht ligt? Het Talent@workplan is een instrument voor werknemers, werkgevers, leidinggevenden en hr-afdelingen om hun talentontwikkeling in kaart te brengen.

De druk om aandacht te besteden aan talentontwikkeling van werknemers binnen organisaties neemt toe. Dit komt onder andere doordat de behoefte aan innovatie stijgt, de verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling verschuift en de loopbanen van werknemers steeds beweeglijker worden.

“Effectieve aanpak door de samenwerking tussen Margolin en Zorg van de Zaak Experts”

Wat houdt het Talent@workplan in?

Het Talent@workplan is speciaal ontwikkeld door de professionals van Zorg van de Zaak om werknemers te begeleiden naar meer regie in hun loopbaan. Onder begeleiding gaan werknemers aan de slag met korte reflectieopdrachten en voeren zij gesprekken met werkgever of leidinggevende, in een periode van acht weken. Dit resulteert in een persoonlijk plan voor de werknemer. Het is ook mogelijk om dit traject online te vol­gen.

Het Talent@workplan helpt de werknemer en werkgever om:

  • een open dialoog te (blijven) voeren over loopbaanthema’s.
  • koers te bepalen bij een ontwikkelings- of loopbaantraject.
  • eigen regie stimuleren (daadwerkelijk in beweging brengen) en de gewenste ontwikkeling in kaart brengen.
  • werkgeluk te verhogen.

Voor wie is het bedoeld?

  • voor werknemers om hun talenten te ontwikkelen en regie te nemen in hun loopbaan;
  • voor werkgevers om eigen regie te stimuleren en om alles uit hun werknemers te halen.

Wat levert het op?

Deze aanpak geeft werkbare en motiverende doelen, zodat de medewerker in haalbare stappen op weg gaat naar de gewenste toekomst met als resultaat meer eige­naarschap, arbeidstevredenheid, motivatie en organi­satiebetrokkenheid. Daarbij krijgt de werknemer meer grip op de loopbaan en ontwikkeling, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

De gesprekken laten zien waar de werknemer nu staat in en wat er nodig is om loopbaanstappen ook daadwerkelijk te zetten. En – niet onbelangrijk – in de praktijk blijkt dat het Talent@workplan de werkrela­tie tussen werknemer en leidinggevende versterkt.

Een van de oefeningen uit het werkboek

 

Direct aan de slag

Meer informatie en een offerte is te vinden op Snelverwijspunt, een tool van Zorg van de Zaak, waar Margolin deel van uitmaakt. Je aanvraag wordt in behandeling genomen door het team van Margolin.