Re-integratie spoor 2

Re-integratie spoor 2: terugkeer van zieke medewerker bij andere werkgever

Na arbeidsdeskundig onderzoek is vastgesteld dat je medewerker (beperkt) terug kan keren in het arbeidsproces. Duidelijk is ook dat werkhervatting binnen je bedrijf of organisatie (vooralsnog) niet mogelijk is. Het is dan tijd om re-integratie spoor 2 op te starten.  

Persoonsgericht en arbeidsmarktgerichte re-integratie

Margolin begeleidt de re-integratie spoor 2 met expertise en coaching van loopbaanadviseurs. Het zoeken naar een werkplek in een andere organisatie vraagt om een heroriëntatie op eigen kwaliteiten, een goed arbeidsmarktprofiel en een nieuw toekomstperspectief. De gecertificeerde loopbaanadviseur van Margolin begeleidt je medewerker persoonlijk en deskundig, gericht op duurzame werkhervatting.  

Wat houdt onze begeleiding in?

Op basis van onze acties en rapportages toon je aan dat alles in het werk is gesteld om je medewerker aan een andere, passende baan te helpen buiten de organisatie. Daarnaast hebben de financiële risico’s onze aandacht. We zetten in op het voorkomen van loondoorbetalingsverplichtingen. 

Begeleiding naar passend werk van de medewerker: 

  • professionele dossiervorming met verslaglegging van de re-integratie inspanningen 
  • kostenbesparingen en schadelastbeperking  
  • we houden van heldere afspraken, korte lijnen en direct contact.  

Hoe ziet een traject eruit?

We richten ons op het gezamenlijke doel: een duurzame werkfit. Dit doen we aan de hand van verschillende onderdelen, waarbij een werknemer continu kan rekenen op de best passende (digitale) tools, workshops en tests.

Drie vormen van een re-integratie spoor 2 traject

Je kunt kiezen uit drie vormen van onze dienstverlening bij re-integratie spoor 2. Met de begeleiding van onze Noloc-gecertificeerde loopbaanadviseurs zoals je gewend bent, maar extra ondersteuning als dat nodig is. Hiermee kun je rekenen op begeleiding op maat voor duurzame werkhervatting van je medewerker, binnen of buiten je organisatie. Tijdens een traject ontvang je van ons altijd een intake, tussentijdse rapportage en eindrapportage. Bekijk hier meer informatie over de verschillende vormen.

Professional

Dit traject zet in op begeleiding van een medewerker naar herstel van werk in gemiddeld 7 maanden. De loopbaanadviseur coacht een medewerker en ondersteunt bij (voorbereiding op) sollicitaties. Een medewerker kan deelnemen aan onze online workshops voor het vergroten van vaardigheden en krijgt toegang tot de Margolin Academy. Via dit leerplatform kunnen medewerkers een breed aanbod modules volgen om zich verder te ontwikkelen. 

Expert

Deze vorm is er voor organisaties waar kennis en expertise over de WIA en re-integratie ontbreekt. Onderdeel van deze vorm is driegesprek met jou en je werknemer. Onze loopbaanadviseur adviseert jou als werkgever over stappen rondom het UWV. Ook is de beschikbaarheid van een loopbaanadviseur nog groter.

Excellent

We begeleiden jou en je medewerker optimaal, waarbij je kunt vertrouwen op gemiddeld 10 maanden inzet van een loopbaanadviseur. Het 2e spoortraject wordt voor je uit handen genomen. Er vinden 2 driegesprekken plaats. Het 1e gesprek vindt plaats aan de start van het traject. Het 2e gesprek zal halverwege of aan het einde van het traject plaats vinden. Daarnaast krijg je een WIA workshop en advies. De medewerker krijgt onbeperkt toegang tot alle loopbaantesten. Met deze vorm kom je niet voor verrassingen te staan. 

Direct starten

Het aanmelden verloopt via Snelverwijspunt, een tool van Zorg van de Zaak, waar Margolin deel van uitmaakt. Je aanvraag wordt in behandeling genomen door het team van Margolin.

Aanmelden en meer informatie

Wil je meer weten over wat we kunnen betekenen of welke vorm bij je past? Bel 088- 277 4101 of neem contact op via [email protected]. We staan je graag te woord.