Re-integratie spoor 2 voor werknemers

Re-integratie spoor 2: terugkeer naar werk bij andere werkgever

Je bent langdurig ziek en na een arbeidsdeskundig onderzoek is vastgesteld dat je kunt terugkeren in het arbeidsproces, maar waarschijnlijk niet in bij je huidige werkgever. Daar is geen geschikte functie vanwege jouw arbeidsmogelijkheden. Je moet dus ergens anders een passende baan zoeken en je werkgever moet je daarbij ondersteunen (re-integratie spoor 2 wordt dat genoemd). Geen makkelijke situatie voor je; het vraagt om een heroriëntatie op wat je kunt, een nieuw toekomstperspectief en een goed arbeidsmarktprofiel. In het re-integratietraject spoor 2 biedt de adviseur van Margolin jou ondersteuning, zodat je gemotiveerd de regie neemt bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Tweede spoor: persoonsgericht en arbeidsmarktgericht

Met onze loopbaanadviseur bespreek je je situatie en behoeftes met het oog op de toekomst. Via testen en gerichte opdrachten die je uitvoert, brengen we je kwaliteiten, vaardigheden en competenties in kaart. Dit resulteert in een up-to-date arbeidsmarktprofiel, dat als uitgangspunt dient bij het zoeken naar een nieuwe baan, en een plan van aanpak. Onze loopbaanadviseur heeft regelmatig gesprekken met je, hij begeleidt je tijdens het zoeken van een baan die bij je huidige mogelijkheden past en ondersteunt bij sollicitaties. Hij stimuleert je om zelf de regie te nemen en evalueert regelmatig de resultaten van alle acties, waarbij ook je werkgever wordt betrokken. Naast de individuele begeleiding maakt een groepsinterventie deel uit van het traject.

Ontwikkeling op maat met Margolin Academy

Margolin Academy biedt online e-learning, we-learning en webinars in één leeromgeving. Je kunt via dit leerplatform bij Margolin een breed aanbod modules volgen om je verder te ontwikkelen, zoals modules digitale geletterdheid, taalvaardigheid, of het geven van feedback. De Academy wordt aangeboden als nieuw onderdeel van re-integratie 2e spoor en outplacement trajecten. Voor ontwikkeling of bijscholing kun je nu dus direct bij Margolin terecht. In de Margolin Academy zijn modules ontwikkeld op verschillende niveaus. Met 50 modules die speciaal gericht zijn op re-integratie en outplacement trajecten, is er altijd een passende en doelgerichte cursus.

Wat levert begeleiding re-integratie spoor 2 op?

  • begeleiding op maat, gericht op duurzame werkhervatting
  • duidelijke afspraken
  • schadelastbeperking
  • ondersteuning sollicitatietraject vanuit het jobcenter
  • zo snel mogelijke terugkeer naar werk
  • goede afsluiting met je huidige werkgever.
  • Onze belangrijkste zorg is dat je zo snel mogelijk een nieuwe, passende baan vindt.

Meer informatie

Onze adviseur legt de conclusies en concrete adviezen over het re-integratietraject vast in een heldere rapportage. Zo heb je alle belangrijke handvatten voor het proces van re-integratie spoor 2 bij de hand. Wil je je aanmelden voor begeleiding bij re-integratie spoor 2? Bespreek dat met je leidinggevende en vul het aanmeldformulier in. Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Bel 088 – 277 4101 of vul het contactformulier in. We helpen je graag verder.