Scenarioplanning voor werknemers

Scenarioplanning: snellere terugkeer naar werk

Je bent ziek en gaat met je leidinggevende in gesprek om je mogelijke terugkeer te bespreken. Wellicht vind je het wat vroeg, je bent immers nog niet beter. Maar uit ervaring weten we dat medewerkers sneller herstellen als ze zinvol werk kunnen verrichten in een goede dagstructuur en als ze contact met collega’s behouden. Dat kan met scenarioplanning van Margolin. Daarom neemt je leidinggevende al snel contact met je op.

Wat is scenarioplanning?

Uit ervaring weten we dat ziekteverzuim op verschillende manieren kan verlopen. Daarvoor hebben we meerdere scenario’s onderscheiden. We helpen jouw leidinggevende om de mogelijke scenario’s in kaart te brengen en deze te herkennen. Zo kan hij of zij beter anticiperen op jouw specifieke situatie en je uiteindelijk beter begeleiden naar een snellere terugkeer. Daarbij is van belang dat je al in een vroeg stadium met je leidinggevende in gesprek gaat om mogelijke terugkeer te bespreken. Je praat dan ook over niet-medische factoren, zoals de thuissituatie, eigenschappen van jou die relevant kunnen zijn en natuurlijk jouw werksituatie. Door de systematische aanpak van scenarioplanning kun jij samen met je leidinggevende snel besluiten welke scenario’s het beste bij jouw situatie passen om re-integratie te realiseren. Ook als terugkeer niet mogelijk blijkt te zijn, worden vervolgstappen meteen helder.

Meer informatie

Wil je meer weten over scenarioplanning? Of wil je meer weten over wat wij verder voor je kunnen betekenen? Bel 088- 277 4110 of vul het contactformulier in. We staan je graag te woord.