Arbeidsdeskundige consultancy voor werknemers

Arbeidsdeskundige helpt je sneller aan het werk

Je werkgever heeft gekozen voor een eigenregiemodel voor verzuim en heeft dus zelf de leiding bij verzuimbegeleiding. Vaak is de oorzaak van verzuim niet per se medisch, maar zijn er andere dingen aan de hand. Vraag je leidinggevende daarom om in een vroeg stadium een arbeidsdeskundige van Margolin in te schakelen. De arbeidsdeskundige is als geen ander op de hoogte van de sociale en maatschappelijke context en de juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij kan jou en je leidinggevende coachen, zodat je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Je keert sneller terug met arbeidsdeskundige

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de verzuimgevallen andere oorzaken heeft dan een puur medische. Bij eigen regie beoordelen bedrijfsarts en leidinggevende samen op welke wijze een medewerker nog inzetbaar is. Door onze arbeidsdeskundige hier vroegtijdig bij te betrekken, wordt meteen differentiatie aangebracht in de verzuimproblemen en worden de verschillende factoren bespreekbaar gemaakt. Hoe eerder je weet wat de oorzaken zijn van verzuim, hoe beter je kan worden ondersteund. Voor jou betekent een vroegtijdige, gedeeltelijke werkhervatting dat je minder lang verzuimt en betrokken blijft bij je werk en je collega’s.

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Onze arbeidsdeskundige werkt bij voorkeur op locatie. Hij heeft regelmatig contact met jou en je werkgever. En met de bedrijfsarts die verantwoordelijk blijft voor eventuele medische oorzaken van verzuim. Na gesprekken met jou, je werkgever en de bedrijfsarts krijg je advies over hoe de verhouding tussen taakbelasting en belastbaarheid kan worden verbeterd. Door coaching word je je bewust van je eigen keuzes en mogelijkheden bij verzuim. En je wordt gestimuleerd en gemotiveerd om zo snel mogelijk terug te keren.

Wat doet de arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige ondersteunt op verschillende manieren:

  • coachen en adviseren van jou, het management en de HRM-afdeling
  • adviseren over en opstellen van plannen van aanpak voor werkhervatting
  • deelnemen aan het Sociaal Medisch Team
  • screenen van dossiers en adviseren over mogelijke scenario’s en vervolgacties
  • vraagbaak voor jouw leidinggevende.

Uiteraard stemmen we onze dienstverlening op maat af op de behoeftes van jou en de organisatie.

Wat levert de arbeidsdeskundige op?

Door de inzet van een arbeidsdeskundige kun je je verzuim verkorten. Je leert zelf oplossingen te bedenken voor de verschillende scenario’s.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Bel 088- 277 4110 of vul het contactformulier in. We staan je graag te woord.