Scenarioplanning voor verwijzers

Vroegtijdige, systematische aanpak bij verzuim

Langdurig en complex verzuim is procesmatig moeilijk beheersbaar en daardoor lijkt het onvoorspelbaar. Onze visie is dat medewerkers sneller herstellen als ze zinvol werk kunnen verrichten in een goede dagstructuur en als ze contact met collega’s behouden. Dat kan met scenarioplanning van Margolin. Scenarioplanning is een systematische aanpak, waarbij de leidinggevende of HR-medewerker leert hoe het verzuim zich (waarschijnlijk) zal ontwikkelen. Zo kan hij anticiperen op de verwachte scenario’s en uiteindelijk een snellere terugkeer bewerkstelligen. Scenarioplanning is een instrument waarmee elke leidinggevende proactief uit de voeten kan. En niet onbelangrijk: scenarioplanning bespaart veel kosten.

Wat is scenarioplanning?

Op basis van onderzoek en ervaring hebben wij verzuimduur onderverdeeld in een aantal scenario’s. We trainen de leidinggevende of HR-medewerker om de mogelijke scenario’s voor de verzuimende medewerker in kaart te brengen. Kern van de aanpak is dat de leidinggevende in een vroeg stadium de dialoog met de medewerker aangaat om mogelijke terugkeer te bespreken. Ook niet-medische factoren rondom verzuim komen dan aan bod, zoals de thuissituatie, kenmerken of eigenschappen van de medewerker zelf en natuurlijk de werksituatie. Door de systematische aanpak van scenarioplanning kan de leidinggevende het vervolgtraject van het verzuim beter stroomlijnen. Samen met de medewerker besluit de leidinggevende snel welke scenario’s het beste bij deze situatie en deze medewerker passen om re-integratie te realiseren. Door direct al meerdere scenario’s te herkennen, worden ook eventuele vervolgstappen meteen helder als terugkeer niet mogelijk blijkt te zijn. Op grond van de inzichten die leidinggevende én de medewerker opdoen, weet iedereen wat hij of zij moet doen.

Fasen van scenarioplanning

De systeemaanpak scenarioplanning omvat op organisatieniveau de volgende fasen:
– fase 1: informatie en commitment van management
– fase 2: training van leidinggevenden en casemanagers/HRM, gegeven door Zorg van de Zaak Academie
– fase 3: dossierschouw
– fase 4: uitvoering door leidinggevenden en borging in het Scenarioplanning Voortgangs Overleg (SVO)
– fase 5: Plan-Do-Check-Act-cyclus jaarplan en -verslag.

Wat levert scenarioplanning op?

Scenarioplanning biedt tools om proactief om te gaan met complex verzuim. Vanuit de dialoog maakt de leidinggevende keuzes: er is een duidelijke afbakening in rollen en verantwoordelijkheden van leidinggevende, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts en medewerker. Daarnaast levert scenarioplanning kwaliteitsverbetering op van de aanpak en van de rapportage langdurig verzuim (Wet Verbetering Poortwachter). Zo voorkomt uw cliënt loonsancties van de UWV. Ten slotte levert de aanpak een substantiële besparing van loonkosten op.

Meer informatie

Wilt u meer weten over scenarioplanning om uw opdrachtgever of cliënt beter te adviseren? Of wilt u meer weten over wat wij verder voor hen kunnen betekenen? Bel 088- 277 4110 of vul het contactformulier in. We staan u graag te woord.