Arbeidsdeskundige consultancy voor verwijzers

Arbeidsdeskundige consultancy

Uw opdrachtgever heeft gekozen voor een eigenregiemodel voor verzuim en heeft dus zelf de leiding bij verzuimbegeleiding. In dat geval adviseren wij om de arbeidsdeskundige consultancy op te nemen. De arbeidsdeskundigen van Margolin coachen deze werkgever van een situatie met (dreigend) langdurig verzuim naar duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers.

Arbeidsdeskundige verkort verzuimduur enorm

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de verzuimgevallen andere oorzaken heeft dan een puur medische. Bij eigen regie beoordelen bedrijfsarts en leidinggevende samen op welke wijze de medewerker nog inzetbaar is. Door onze arbeidsdeskundige hier vroegtijdig bij te betrekken, wordt meteen differentiatie aangebracht in de verzuimproblemen en worden de verschillende factoren bespreekbaar gemaakt. Hoe eerder de werkgever weet wat de oorzaken zijn van het verzuim, hoe beter hij de medewerker kan ondersteunen. Vroegtijdige, gedeeltelijke werkhervatting met passende taken verkort de verzuimduur.

Naar een duurzame inzetbaarheid van de medewerker

Onze arbeidsdeskundige werkt bij voorkeur op locatie. Hij heeft vaak contact met de werkgever en de (dreigend) verzuimende medewerker. Ook werkt hij nauw samen met de bedrijfsarts, die verantwoordelijk blijft voor de medische oorzaken van het verzuim. Na gesprekken met werkgever, medewerker en bedrijfsarts, geven wij advies over de aanpak. De medewerker krijgt coaching waardoor hij zich bewust wordt van zijn eigen verantwoordelijkheid bij verzuim(gedrag). En de werkgever krijgt tools om zelf oplossingen te bedenken voor verschillende scenario’s. Dit resulteert in proactieve en duurzaam inzetbare medewerkers en een besparing op de verzuimkosten.

Wat doet de arbeidsdeskundige voor de werkgever?

De arbeidsdeskundige ondersteunt de werkgever op verschillende manieren:

  • Aan de hand van een verzuimanalyse en organisatiescan opstellen van een plan van aanpak en deze aan het MT presenteren.
  • Het coachen en adviseren van management, HRM en werknemers, ook in relatie tot de Wet verbetering Poortwachter.
  • Screenen van langdurige, complexe of frequent verzuimdossiers en advies over aanpak.
  • Advies over en opstellen van taak- en tijdcontingente plannen van aanpak voor werkhervatting.
  • Deelname aan Sociaal Medisch Team zowel beleidsmatig als op casuistiek niveau.
  • Vraagbaak en sparringpartner voor leidinggevenden.
  • Begeleiden van WIA trajecten, bezwaar zaken en afhandelen van vervolg.

Uiteraard stemmen we onze dienstverlening op maat af op de behoeftes van de organisatie.

Wat levert arbeidsdeskundige consultancy op?

Door vroegtijdige arbeidsdeskundige inzet, wordt de verzuimfrequentie en de verzuimduur beperkt. Ook kan het arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Bovendien zijn leidinggevenden beter in staat om de eigen regierol te kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat wij voor werkgevers en werknemers kunnen betekenen? Bel 088- 277 4110 of vul het contactformulier in. We staan u graag te woord.