Re-integratie spoor 1 voor verwijzers

Spoor 1: duurzame re-integratie van zieke medewerker in de eigen organisatie

Uw cliënt is langdurig ziek. Na een arbeidsdeskundig onderzoek is vastgesteld dat hij kan terugkeren in het arbeidsproces in de eigen organisatie (re-integratie spoor 1). Daarbij is het wel van belang dat goed in kaart wordt gebracht welke problemen werkgebonden zijn: welk takenpakket en welke belasting kan uw cliënt aan? Wat is daarbij de rol van de werkgever, wat moet de werkgever doen, hoe legt hij dat vast, wat is de volgende stap? Kortom, hoe gaat de werkgever het traject re-integratie spoor 1 inrichten? U kunt uw opdrachtgever of cliënt voor ondersteuning doorverwijzen naar een arbeidsdeskundige van Margolin.

Wat houdt ondersteuning re-integratie spoor 1 in?

Onze arbeidsdeskundige komt bij uw cliënt op locatie. Samen met uw cliënt en de werkgever bespreekt hij alle belangrijke facetten van re-integratie in een driegesprek. Hoe kijken werkgever en medewerker zelf aan tegen werkhervatting? Welke randvoorwaarden zijn nodig, welke aanpassingen in het takenpakket en welke aanpassingen op de werkplek? Onze arbeidsdeskundige adviseert hierover en ondersteunt tevens bij het herstellen van de relatie op de werkvloer, indien nodig. Ook krijgt de werkgever hulp bij de onderbouwing van aanvragen voor een oordeel van andere deskundigen.

Wat levert het op?

De begeleiding op maat is erop gericht om stagnatie tijdens het traject van re-integratie te voorkomen. De belangrijkste winst is dus voor uw cliënt én voor de werkgever dat het werk op prettige en constructieve wijze kan worden hervat. Daarnaast is de werkgever ervan verzekerd dat hij optimaal inspanningen heeft verricht voor de re-integratie van uw cliënt en dat hij op de juiste wijze aan dossiervorming heeft gedaan. Zo handelt hij in het belang van uw cliënt conform de wet en dat vermindert zijn kans op loonsancties achteraf.

Meer informatie

Onze arbeidsdeskundige legt de conclusies en concrete adviezen over de re-integratie van uw cliënt vast in een rapportage. Zo hebben alle partijen belangrijke handvatten voor het proces van re-integratie spoor 1 bij de hand. Wilt u meer weten over wat wij voor uw opdrachtgever of uw cliënt kunnen betekenen? Bel 088- 277 4110 of vul het contactformulier in. We staan u graag te woord.