Arbeidsdeskundig onderzoek voor verwijzers

Arbeidsdeskundig onderzoek bij beperkte belastbaarheid

Is een medewerker arbeidsongeschikt en daardoor niet of minder inzetbaar in zijn eigen functie? Is het onduidelijk wat deze medewerker nog wel kan en wat hij niet meer kan? U kunt hem doorverwijzen naar Margolin voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Daarmee krijgen de medewerker en zijn werkgever een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en zijn inzetbaarheid.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Is een medewerker arbeidsongeschikt, dan is een effectief re-integratietraject met de juiste aanpak erg belangrijk. Voor de medewerker én voor zijn werkgever. De laatste moet immers voldoen aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Onze arbeidsdeskundige adviseert over maatregelen die nodig zijn om de balans tussen taakbelasting en belastbaarheid van de medewerker te herstellen en onderzoekt de re-integratiemogelijkheden.

Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een gesprek met de leidinggevende de medewerker, een gesprek met de medewerker zelf en een driegesprek met de medewerker en zijn leidinggevende samen. Indien nodig, wordt overlegd met u of de bedrijfsarts die de belastbaarheid heeft vastgesteld via een Functionele Mogelijkheden Lijst. Ook kan er een werkplekonderzoek (taak- en functieanalyse) volgen.

Antwoorden en inzichten door arbeidsdeskundig onderzoek

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:
– is de medewerker in staat om zijn eigen functie in volle omvang te verrichten (1e spoor)?
– zo nee, is de eigen functie aan te passen met technische of organisatorische wijzigingen, met training of met het treffen van voorzieningen?
– zo nee, kan de medewerker (op termijn) ander passend werk binnen de huidige organisatie verrichten?
– zo nee, wat zijn de mogelijkheden van de medewerker op de arbeidsmarkt in een andere functie bij een andere werkgever? Ofwel: is ander werk mogelijk in een andere organisatie (2e spoor)?

Wat levert het arbeidsdeskundig onderzoek op?

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de belastbaarheid van de medewerker en maakt duidelijk of de medewerker kan terugkeren in de huidige functie, in een andere functie binnen de eigen organisatie of in een andere functie in een andere organisatie. De werkgever krijgt inzicht in de mogelijke scenario’s die kunnen leiden tot werkhervatting, uitgewerkt in een concreet, adequaat plan van aanpak. Daarbij voldoet de werkgever aan de verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter en wordt het risico op loonsancties door het UWV (een loonsanctie door het UWV kan oplopen tot 52 weken extra loondoorbetaling) geminimaliseerd. Ook wordt de instroom in de WIA beperkt.

Meer informatie

Onze arbeidsdeskundige legt de conclusies en concrete adviezen vast in een rapportage die werkgever en werknemer ontvangen. Zo staat altijd alle belangrijke informatie uit het arbeidsdeskundig onderzoek bij elkaar. Wilt u meer weten over wat wij voor uw opdrachtgever kunnen betekenen? Bel 088- 277 4110 of vul het contactformulier in. We staan u graag te woord.