Arbeidsdeskundig onderzoek voor werkgevers

Arbeidsdeskundig onderzoek bij beperkte belastbaarheid

Is uw medewerker arbeidsongeschikt en daardoor niet of minder inzetbaar in zijn eigen functie? Is voor u onduidelijk wat uw medewerker nog wel kan en wat hij niet kan? Met een arbeidsdeskundig onderzoek van Margolin krijgt u een helder beeld van de arbeidsmogelijkheden en de inzetbaarheid van uw medewerker.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Is uw medewerker arbeidsongeschikt, dan is een effectief re-integratietraject met de juiste aanpak erg belangrijk. Voor uw medewerker én voor u als werkgever. U moet immers voldoen aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Onze arbeidsdeskundige adviseert over maatregelen die nodig zijn om de balans tussen taakbelasting en belastbaarheid van uw medewerker te herstellen en onderzoekt de re-integratiemogelijkheden.

Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit een gesprek met u als leidinggevende, een gesprek met uw medewerker en een driegesprek met u en uw medewerker. Indien nodig, wordt overlegd met de bedrijfsarts, die de belastbaarheid heeft vastgesteld via een Functionele Mogelijkheden Lijst. Eventueel volgt een werkplekonderzoek (taak- en functieanalyse).
Bekijk hier de infographic over arbeidsdeskundig onderzoek.

Antwoorden en inzichten door arbeidsdeskundig onderzoek

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

  • is uw medewerker in staat om zijn eigen functie in volle omvang te verrichten (1e spoor)?
  • zo nee, is de eigen functie aan te passen met technische of organisatorische wijzigingen, met training of met het treffen van voorzieningen?
  • zo nee, kan uw medewerker (op termijn) ander passend werk binnen uw organisatie verrichten?
  • zo nee, wat zijn de mogelijkheden van uw medewerker op de arbeidsmarkt in een andere functie bij een andere werkgever? Ofwel: is ander werk mogelijk in een andere organisatie (2e spoor)?

Wat levert het arbeidsdeskundig onderzoek op?

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de belastbaarheid van uw medewerker en maakt duidelijk of uw medewerker kan terugkeren in de huidige functie, in een andere functie binnen uw organisatie of in een andere functie in een andere organisatie. U krijgt inzicht in de mogelijke scenario’s die kunnen leiden tot werkhervatting, uitgewerkt in een adequaat plan van aanpak. Daarbij voldoet u aan de verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter en minimaliseert u het risico op loonsancties door het UWV (een loonsanctie door het UWV kan oplopen tot 52 weken extra loondoorbetaling). Ten slotte wordt de instroom in de WIA beperkt.

Meer informatie

Onze arbeidsdeskundige legt de conclusies en concrete adviezen vast in een rapportage die beide partijen ontvangen. Zo heeft u altijd alle belangrijke informatie uit het arbeidsdeskundig onderzoek bij elkaar. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 030 – 212 36 60 of vul het contactformulier in. We staan u graag te woord.

In deze infographic ziet u uit welke stappen een onderzoek bestaat

Download
Marga Bouts - Teammanager Zuid-Nederland & Arbeidsdeskundige

Onze arbeidsdeskundige Marga Bouts aan het woord

“Je gaat aan de slag om ze weer aan het werk te helpen. Je laat zien dat ze ondanks alles mogelijkheden hebben en biedt ze lichtpuntjes. Geweldig als het lukt om mensen daarin mee te nemen."

Lees hier wat een arbeidsdeskundige kan betekenen