Voorkom uitval bij jonge medewerkers

In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt hebben werkgevers vaak geen andere keuze dan jonge talenten snel door te laten stromen naar senior en managementfuncties. Hoewel dit op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt, brengt het een groeiend probleem met zich mee. Jonge werknemers worden geconfronteerd met immense verantwoordelijkheden. Veel jonge medewerkers zijn nog niet klaar voor deze uitdagende rollen. Zonder begeleiding gaan deze jonge talenten uitvallen.

Toename

Bij Margolin hebben we de afgelopen jaren een verontrustende toename gezien van twintigers en begin dertigers die in het tweede spoor van arbeidsverzuim belanden. Deze ontwikkeling baart ons grote zorgen. Jongeren vormen immers de workforce van de toekomst en het is hartverscheurend om te zien dat ze in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) of ziektewet terechtkomen. Ze zijn overstressed, hebben een burn-out, trauma of depressie. Ze werken in alle sectoren van de economie, maar het meest in de zorg, het onderwijs, retail en financiën.

In het diepe

Bij deze jonge arbeidskrachten komen verschillende factoren samen, zoals verstoorde werk-privé balans, emotioneel zwaar werk en een toenemende druk. Met de snelgroeiende organisaties in onze platformeconomie, salesgedreven bedrijven met leiding op afstand, of sectoren zoals zorg en politie, waar jonge professionals snel in het diepe worden gegooid, wordt de situatie alleen maar complexer.

Lees ook het artikel in het Financiële Dagblad over burn-outs onder jonge werknemers 

Levensloop

Een belangrijke aanleiding voor uitval is het opstapelen van druk, vooral wanneer jongeren te maken krijgen met life events, zoals overlijden in de familie, verhuizing, of de komst van een eerste kind. Dit kan de emmer doen overlopen en leiden tot langdurige afwezigheid van de arbeidsmarkt.

Bijstaan

Het is van cruciaal belang dat werkgevers hun jonge medewerkers beter begeleiden, zodat ze zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Een mentor, met ervaring en kan jonge werknemers leren wat het écht betekent om te werken en hoe ze taken kunnen organiseren, agenderen en delegeren. Geef jonge collega’s de tijd om te groeien en te leren. Dit komt niet alleen hun persoonlijke ontwikkeling ten goede, maar ook de organisatie als geheel.

Daarnaast is het van onschatbare waarde om jonge medewerkers ruimte te geven voor maatschappelijke betrokkenheid. Dit kan resulteren in een verfrissende kijk op het leven en een versterkt gevoel van loyaliteit naar de werkgever.

Neem de tijd

Ten slotte, jonge arbeidskrachten, geef jezelf de tijd om te ontwikkelen. Het is oké om hulp te vragen en niet alles meteen perfect te kunnen. Wees veerkrachtig en zie uitdagingen als kansen om te groeien en sterker te worden.

Laten we samen streven naar een arbeidsomgeving waar jonge talenten kunnen floreren en zich gesteund voelen.

Laten we samen streven naar een arbeidsomgeving waar jonge talenten kunnen floreren en zich gesteund voelen. Werkgevers hebben de mogelijkheid om deze nieuwe generatie arbeidskrachten te begeleiden en te ondersteunen, zodat ze niet langdurig uitvallen of in het tweede spoor van arbeidsverzuim belanden. Door te investeren in de ontwikkeling van jonge medewerkers kunnen we een positieve impact creëren op hun welzijn en toekomst, en tevens de productiviteit en het werkplezier binnen de organisatie vergroten. Jongeren zijn de kracht van de toekomst. Laten we er samen voor zorgen dat zij die rol met volle glorie kunnen vervullen.

Door Helma Schuldink, sr. loopbaanadviseur bij Margolin

Laat je medewerkers floreren

Loopbaancoaching kan een investering zijn in jonge medewerkers, zodat zij met plezier en energie aan het werk blijven. Onze loopbaanadviseurs denken mee met jouw organisatie en behoeften.