Hybride werken bemoeilijkt re-integratie: face-to-face contact cruciaal bij langdurig verzuim

Het hybride werken heeft onze werkmethoden ingrijpend veranderd. Vooral jonge werknemers (< 35 jaar) die tijdens de covid-periode bij organisaties zijn gestart, ervaren nu de negatieve gevolgen van het gebrek aan persoonlijk contact. Die onbedoeld onpersoonlijke onboarding heeft ervoor gezorgd dat deze groep werknemers bovengemiddeld snel vertrekt of langdurig uit het arbeidsproces valt. Maar dat is niet het enige probleem: ook de re-integratie van werknemers bij eventueel langdurig verzuim wordt erdoor bemoeilijkt.

Henk Koster, arbeidsdeskundige bij Margolin, ziet het aantal re-integratietrajecten, vooral onder jonge werknemers, toenemen: “Het gebrek aan face-to-face contact met collega’s en leidinggevenden speelt hierbij een cruciale rol. Persoonlijk contact is essentieel voor het opbouwen en behouden van een goede arbeidsrelatie. Vooral tijdens langdurig verzuim is het ontbreken van goede zo’n arbeidsrelatie voelbaar.”

Lees hier ook het artikel van Henk over hybride re-integratie op Binnenlands Bestuur

Het ontbreken van fysieke ontmoetingen en persoonlijke aandacht tijdens het re-integratieproces heeft verschillende negatieve effecten. Werknemers voelen zich minder verbonden met de organisatie en in virtuele gesprekken kunnen belangrijke signalen worden gemist die wel worden opgemerkt tijdens een fysieke ontmoeting.

Face-to-face momenten versnellen integratie

Echte, persoonlijke aandacht is van cruciaal belang voor een succesvolle re-integratie. Door regelmatig face-to-face momenten tussen werknemers en leidinggevenden te plannen, waarbij oprechte interesse wordt getoond in het welzijn van de werknemers, kan een significante verbetering teweeg worden gebracht. Deze gesprekken kunnen zowel over sociale als professionele aspecten van het werk gaan en helpen om verwachtingen tussen werkgevers en werknemers op één lijn te brengen en deze vervolgens te toetsen.

Laten we niet vergeten dat voorkomen beter is dan genezen. Door vaker fysiek bij elkaar te komen en niet alleen via digitale kanalen te communiceren, kunnen werkgevers de integratie van jongere werknemers verbeteren en het re-integratieproces versnellen. Het hybride werken biedt flexibiliteit en voordelen, maar het is belangrijk om de menselijke connectie niet uit het oog te verliezen.

Een gebalanceerde aanpak voor een succesvolle re-integratie

Hoewel het hybride werken vele voordelen biedt, mogen we de mogelijke uitdagingen en vertragingen bij re-integratie niet negeren. Gelukkig kunnen organisaties deze obstakels aanpakken en effectief oplossen. Hoe? Gewoon door persoonlijke aandacht te geven, open te communiceren en een ondersteunende werkomgeving te creëren. Op die manier kunnen we de re-integratie van werknemers tijdens hybride werken vlot laten verlopen en ervoor zorgen dat het team zich goed voelt en productief is. Met een gebalanceerde aanpak streven we naar een succesvolle en gezonde werkomgeving, ook in een hybride werkomgeving.

1 juli re-integratie en regelgeving

Vanaf 1 juli 2023 zijn werkgevers en werknemers verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven. Hierbij is het belangrijk om de verwachtingen mee te nemen en later de productiviteit van de werknemer te evalueren.

Advies over hoe je re-integratie het beste aanpakt?

Onze arbeidsdeskundigen denken graag met je mee!