Wat is scenarioplanning?

Wat komt er allemaal kijken bij een verzuimende medewerker die dreigt uit te vallen of al langere tijd ziek is? Hoe zorg ik dat de juiste stappen op tijd worden gezet? Wat is de beste aanpak bij verschillende soorten verzuim?

Wij zien veel werkgevers worstelen met deze vragen. Zorg van de Zaak en Margolin hebben een uniek trainingsprogramma ontwikkeld voor werkgevers en werknemers: Scenarioplanning.

Wat is Scenarioplanning?

Scenarioplanning is een systematische aanpak die laat zien hoe verzuim zich zal ontwikkelen en welke acties daarbij nodig zijn. Op basis van onderzoek en ervaring blijkt dat iedere verzuimsituatie is onder te verdelen in een 5-tal hoofd scenario’s. Zodra een scenario bekend is, worden de vervolgstappen direct helder.

In de training leren leidinggevenden, casemanagers, HR- adviseurs en andere geïnteresseerden uit het werkveld:

  • De hoofd- en sub scenario’s kennen
  • Bespreek je casuïstiek en ga je aan de slag met de methodiek
  • Krijg je handige checklists en documentatie mee zodat je er na de training zelfstandig mee verder kunt

In 1 ½ minuut weten wat scenarioplanning is? Onze arbeidsdeskundige Joost Thorenaar legt het uit in deze video.

Schakel een arbeidsdeskundige in voor scenarioplanning