Dossierscan bij complex verzuim

Omgaan met kort of langdurig verzuim kan lastig zijn. Soms weet u als werkgever niet goed hoe u verder kunt of moet in een casus, in lijn met Wet verbetering Poortwachter. Terwijl het ondernemen van de juiste actie op het juiste moment zo belangrijk is!

Heeft u behoefte aan ondersteuning van een expert in uw specifieke verzuimdossier(s)? Vanaf nu kunt u een dossierscan laten uitvoeren door een arbeidsdeskundige van Margolin. Onze arbeidsdeskundigen werken vanuit een praktische insteek en hebben veel kennis van de geldende wet- & regelgeving.

Wat levert een dossierscan op?

  • Voorkomen van een loonsanctie
  • Voorkomen van stagnatie in het proces, waardoor het re-integratieproces bevorderd wordt
  • Inzicht in werkgeversverplichting
  • Gericht advies over vervolgacties

Heeft u interesse of wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met onze arbeidsdeskundigen via 030 – 212 36 60 of stel uw vraag online.