Waar ligt de grens tussen re-integratie spoor 1 en spoor 2?

Als een werknemer ziek uitvalt en het werk niet meer kan hervatten, wordt er naar mogelijkheden voor passend werk gezocht binnen de eigen organisatie (spoor 1) of in een andere organisatie (spoor 2). De grens tussen het 1ste en 2e spoor in het kader van re-integratie is vaak onduidelijk, zeker in grote organisaties. Een recente uitspraak van de centrale raad van beroep ​geeft duidelijkheid. Wat dit betekent voor grote organisaties legt arbeidsdeskundige Marga Bouts van Margolin uit.

Grens onduidelijk tussen eerste en tweede spoor

De onduidelijke grens tussen het eerste en tweede spoor maakt het ingewikkeld om de re-integratiemogelijkheden van een werknemer te onderzoeken. Vaak zijn er ook praktische complicaties wanneer er, vanwege een breed spoor 1, buiten het eigen organisatieonderdeel passend werk moet worden onderzocht. Waar houdt spoor 1 op en wordt het spoor 2? Dit blijkt uit een recent voorbeeld bij de rechtbank.

Uitspraak

Recent oordeelde de Centrale Raad van beroep bij een geschil tussen de rechtbank en het UWV in het kader van een opgelegde loonsanctie aan de Rechtbank, dat een gerecht (de rechtbank) als zelfstandig organisatieonderdeel functioneert binnen de organisatie van de Rechtspraak. Dit omdat elk gerecht een eigen begroting met bijbehorend jaarplan heeft, beschikt over een eigen afdeling personeelszaken en een eigen vacature- en aannamebeleid voert. Ook naar buiten toe zijn gerechten als zelfstandige onderdelen binnen de Rechtspraak herkenbaar. Gerechten, en ook de Rechtspraak als geheel, maken geen onderdeel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ook al wordt de salarisbetaling van de werknemers van de gerechten door het Ministerie verzorgd. Met andere woorden, de rechtbank werd aangemerkt als een zelfstandige organisatie.

Conclusie?

Dit betekent dat re-integratie in spoor 1 alleen betrekking heeft op de rechtbank waar de werknemer werkzaam was en niet op het hele Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het was in het kader van spoor 1 niet noodzakelijk om mogelijkheden bij andere rechtbanken of het ministerie te onderzoeken.

Wat betekent dit?

Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor andere grote organisaties. Het is cruciaal om te bepalen of een grote organisatie bestaat uit op zich staande zelfstandige organisaties of uit één grote organisatie. Alleen op deze manier kan de grens tussen spoor 1 en spoor 2 bepaald worden.

NB: Uit een arbeidsdeskundig onderzoek van Margolin voor de betreffende werknemer in deze uitspraak bleek dat de eigen functie niet geschikt was en dat er binnen de rechtbank geen mogelijkheden waren voor passend ander werk. Van de rechtbank mocht in redelijkheid worden verlangd dat hij bij werknemer vanaf dat moment had ingezet op re-integratie activiteiten in het tweede spoor. Omdat dit niet is gebeurd, ontving de rechtbank alsnog een loonsanctie ondanks het feit dat de Rechtbank in het gelijk werd gesteld inzake de reikwijdte van het spoor 1 onderzoek.

Op zoek naar arbeidsdeskundig advies?