Samenwerken op een duurzame manier: van ego-systeem naar ecosysteem

De krapte op de arbeidsmarkt, de hoge werkdruk waar veel sectoren mee kampen en het hoge ziekteverzuim. Deze zorgelijke ontwikkelingen vragen om een andere manier van leidinggeven en samenwerken, waarbij het belangrijk is om in contact te blijven met elkaar. Daarover zijn Helma Schuldink, loopbaanadviseur, en arbeidsdeskundige Marga Bouts het eens. “We zien een overgang van het denken in ego-systemen naar ecosystemen. Als persoon, team en organisatie maak je altijd onderdeel uit van een heel ecosysteem. Ook je eigen team is een ecosysteem met een bepaalde dynamiek. Als het goed is, vind je mensen die zich goed voelen binnen dat ecosystemen en het prettig vinden daarbinnen samen te werken. Samen ben je gewoon sterker. En op de koop toe maak je het werk samen ook nog eens leuker.”

Veilige omgeving

“Door je ervan bewust te worden dat je in een ecosysteem verkeert, benader je keuzes op een andere manier. Wat is de impact op anderen? Hebben zij er iets aan of gaan je keuzes juist ten koste van hen? Het draait uiteindelijk om een veilig werkklimaat waarin je elkaar kunt vertrouwen. Dan pas kunnen mensen groeien. Mensen willen zich gezien en gehoord voelen. En daar is een goed gesprek voor nodig, over hoe het met iemand gaat en of iemand echt op zijn plek zit. Dit is wat we zelf binnen Margolin ook nastreven.”

Hoe pas je dit in de praktijk toe? Door allereerst stil te staan bij het ecosysteem waarvan je deel uitmaakt. En door open gesprekken met je medewerkers te initiĆ«ren. Helma: “Niet alleen in ons werk, maar ook als teammanagers hebben we oog voor de persoon. We kiezen bewust voor een luisterende manier van werken. Probeer zoveel mogelijk te observeren en te kijken wat er gebeurt in je team. Jezelf zien als ondersteunend in het team, in plaats van de alwetende, is daarin een belangrijke stap. Zo zie je dat samenwerken nog beter gaat.”

 

Wil je jouw organisatie sterker maken?

We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek. Of het nu gaat om coaching, talentontwikkeling of groei.

Neem contact op