Pre-advies voor langdurig zieke werknemers in primair onderwijs 

Voor werknemers uit het primair onderwijs die korter dan 13 maanden arbeidsongeschikt zijn, is een pre-advies beschikbaar. Met een subsidie voor scholengemeenschappen vanuit het participatiefonds is dit een aantrekkelijke optie.  

Aanbevelingen op re-integratieplan voorkomen schadelast
Dit pre advies is bedoeld om in een vroegtijdig stadium arbeidsongeschiktheid (WGA-instroom) te voorkomen. Onze arbeidsdeskundige neemt het re-integratieplan onder de loep, geeft concrete aanbevelingen en geeft inzicht in de financiële consequenties. Zowel voor de onderwijsinstelling als de werknemer. Dit geeft perspectief op een (her)start en verkleint de kans op langdurige re-integratie of schadelast.  

Het pre-advies kun je inzetten op het moment dat het niet duidelijk is wat de prognose is van iemands beperkingen door ziekte. De bedrijfsarts heeft aangegeven dat een werknemer nog gedeeltelijk kan werken. Samen zoeken we vervolgens naar de passende werkzaamheden gezien de situatie, wat de arbeidsdeskundige onderbouwt in een arbeidsdeskundig onderzoek.  

Aan de slag
Margolin helpt bij het aanvragen van de subsidie en maakt het subsidietraject eenvoudiger.

Benieuwd naar de mogelijkheden?