Ontwikkeladviezen voor loopbaanontwikkeling opnieuw beschikbaar vanaf 1 december 2020

Eerder dit jaar lanceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie voor het ontwikkeladvies, als onderdeel van de NOW 2.0 en NOW 3.0-regeling voor werkgevers.  Na de succesvolle lancering in augustus, bleek al snel dat de vraag groter was dan gedacht. Na een maand was het maximum adviezen al bereikt.

Goed nieuws, want werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden kunnen vanaf 1 december opnieuw een ontwikkeladvies aanvragen. Dit is kosteloos en kan bij erkende loopbaanadviseurs zoals Margolin. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar.

Dat deze ontwikkeladviezen van toegevoegde waarde zijn, blijkt uit het onderzoek van Regioplan. De voorloper van het huidige ontwikkeladvies, het ontwikkeladvies voor 45+, is positief beoordeeld door deelnemers én bereikt de gewenste effecten. Werkenden hebben een positievere houding ten aanzien van de eigen loopbaan, voelen zich beter toegerust op de arbeidsmarkt en geven aan meer zelfkennis en zelfvertrouwen te hebben.

Ook op de lange termijn heeft een ontwikkeladvies voordelen. Deelnemers staan vaker stil bij hun loopbaan en kijken actief naar kansen voor groei en ontwikkeling. Kortom, werknemers worden gestimuleerd om regie te nemen over hun loopbaan.

Houd onze website in de gaten voor nieuwe aanmeldmogelijkheden voor het ontwikkeladvies!