“Een werkgever schakelt een arbeidsdeskundige het liefste al vroeg in”

De taak van een arbeidsdeskundige is werknemers en werkgever helpen bij re-integratie. Sybren Hempenius vertelt wat hij en zijn collega’s kunnen betekenen voor een werkgever.

Wat doe jij als arbeidsdeskundige voor werkgevers?
“Ik adviseer over de re-integratiemogelijkheden van zieke werknemers. Daarvoor voer ik een arbeidsdeskundig onderzoek uit, waarvoor ik zowel de werknemer als werkgever spreek, het inzetbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts meeneem en zo mogelijk de werkplek bezoek. Mijn belangrijkste doel is om vier vragen te beantwoorden: Kan de werknemer – gezien zijn belastbaarheid – terug naar zijn eigen werkplek? Zo niet, is het werk dan passend te maken? Of is er ander werk bij deze werkgever die beter past bij de belastbaarheid? Als dat allemaal niet het geval is: zijn er dan re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever?”

Op welk moment moet een werkgever jou inschakelen?
“Het liefst zo vroeg mogelijk, want dan is er meer tijd om samen naar een oplossing te zoeken. In de praktijk gebeurt het vaak pas als werkgevers verantwoording moeten afleggen over de re-integratie, een jaar nadat een werknemer ziek is geworden. Veel werkgevers vergeten dat ze ons veel eerder kunnen inschakelen, zeker als al duidelijk is dat een werknemer niet meer in zijn huidige functie kan terugkeren. Dat heeft voor iedereen voordelen. Re-integreren kost veel energie, frustratie kun je daarbij niet gebruiken. Als een arbeidsdeskundige op basis van een onderzoek bijvoorbeeld adviseert dat het beter passend is om op een andere plek te gaan werken, kan dat veel richting en energie geven.”

Wat maakt jouw beroep interessant?
“Ik kom op allerlei verschillende werkplekken, waar ik de werknemer en de werkgever mag helpen. Er zijn aan de ene kant wetten en regelgeving, maar aan de andere kant is er de menselijke maat. Iedere situatie is anders en heeft veel kanten. Dat maatwerk maakt het boeiend. Daarnaast kunnen we als arbeidsdeskundige ook strategisch meedenken over verzuimbeleid of protocollen. Zo kunnen we organisaties echt verder helpen. Eigenlijk zou iedere HR-manager eens aan een arbeidsdeskundige moeten vragen: wat kun jij voor mij betekenen?”

Wil je eens sparren met een arbeidsdeskundige?

We denken graag vroegtijdig met je mee. Neem contact op via [email protected].