Training van werk naar werk in het onderwijs

Aangepast aanbod voor het voortgezet onderwijs in verband met corona

Voor medewerkers uit het voorgezet onderwijs die de school gaan verlaten, verzorgt Margolin al jarenlang trainingen in april, mei en juni. Het doel is dat deze medewerkers snel weer een nieuwe baan vinden en dus niet terugvallen op de WW. Dit jaar is dit trainingsprogramma volledig digitaal vanwege de coronacrisis.

Vanuit goed werkgeverschap én vanwege de kosten die WW-instroom van ex-medewerkers met zich meebrengt, bieden diverse voortgezet onderwijsinstellingen deze training aan hun medewerkers aan (zowel docenten waarvan de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, als onderwijs ondersteunend personeel).

Groepsgewijze training arbeidsmarktbenadering

  • Training arbeidsmarktbenadering met aandacht voor “hoe profileer ik mezelf”, gebruik van LinkedIn, netwerken.
  • Intervisie optimalisatie persoonlijk profiel, cv en motivatiebrief, oefenen selectiegesprek.

Individuele begeleiding naar werk

  • Gesprekken (coachend) ter ondersteuning van verder verloop van werk naar werk, gemiddeld 3 per persoon;
  • Aansluiten van uw medewerkers op MargolinTraject; een online platform waarbij interesses en competenties in kaart worden gebracht van uw medewerkers en waarin zij hierbij passende beroepen en actuele vacatures kunnen vinden;
  • Mail en telefonische contacten tussen de gesprekken door om een maximaal resultaat te behalen.

Margolin gaat graag aan de slag om de medewerkers die uw organisatie gaan verlaten naar nieuw werk te begeleiden. Wij begeleiden uw medewerkers zowel groepsgewijs als individueel. Dit jaar hebben we de begeleiding dusdanig ingericht dat deze volledig digitaal wordt verzorgd via videogesprekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helma Schuldink, teammanager Margolin (regio Noord-West) via helma.schuldink@margolin.nl, 06-10229627 of Ton Schoo, teammanager Margolin (regio Zuid-Oost) via ton.schoo@margolin.nl, 06-20906330.

Wij maken een offerte op maat voor u.