Zorg van de Zaak neemt Naviva Kraamzorg over

Utrecht – 26 augustus 2016 – Naviva Kraamzorg gaat deel uitmaken van het Zorg van de Zaak Netwerk.

Zorg van de Zaak heeft met de huidige aandeelhouders, te weten zorgorganisaties Carinova, Carintreggeland, ZorgAccent, Vérian en Zorggroep Oude en Nieuwe land overeenstemming bereikt over de verkoop van Naviva. De overname past in de strategie van Zorg van de Zaak om haar netwerk en dienstverlening verder te versterken op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg. Financiële details over de transactie worden niet
bekend gemaakt.

Naviva Kraamzorg is actief met de merken Naviva en Yunio. Gezamenlijk bieden zij met circa 1000 medewerkers jaarlijks aan 15.000 gezinnen kraamzorg. Het werkgebied beslaat met name het midden en het oostelijk deel van Nederland: van Hilversum tot Hengelo en van Heerenveen tot Arnhem. Het hoofdkantoor staat in Deventer. Voor medewerkers en cliënten van Naviva en Yunio verandert er niets met de overname.

Peter van Maris, directielid bij het Zorg van de Zaak Netwerk: “We zijn verheugd met de toevoeging van Naviva Kraamzorg aan ons netwerk. Kraamzorg bevindt zich exact op het snijvlak van de focusgebieden waarop Zorg van de Zaak zich richt, namelijk bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg. Hierdoor zien wij kans om in de keten van integrale geboortezorg, de samenwerking tussen alle betrokken professionals in het totale traject van pre- en postnatale zorg te optimaliseren. Natuurlijk met als doel om nieuwe moeders te stimuleren fysiek en mentaal zo gezond mogelijk te blijven. En dat zowel in privésfeer als ook op het werk.”

Ginel van Weering, directeur – bestuurder Naviva Kraamzorg: ‘We zijn blij met deze nieuwe fase in ons bestaan. De overname geeft Naviva volop mogelijkheden om te groeien en zich te ontwikkelen. De samenwerking met andere onderdelen van Zorg van de Zaak biedt kansen om onze zorg te verbeteren. Dit is positief voor onze cliënten en ketenpartners. Belangrijk is dat Zorg van de Zaak de continuïteit voor onze medewerkers en de zorg voor de cliënten garandeert. We zien de toekomst als onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk daarom met veel vertrouwen tegemoet.’

De beoogde transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante toezichthouders, mededingingsautoriteiten en de OR. De Cliëntenraad is vanzelfsprekend bij het proces betrokken. Partijen verwachten de transactie in het 4e kwartaal van 2016 af te ronden.

Over Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg (arbo), leefstijlzorg en medische zorg, met in totaal 2.750 medewerkers en een omzet van 250 miljoen euro. Tot het netwerk behoren een arbodienst en expertisebedrijven met dienstverlening op het gebied van
arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd) en psychische klachten (Skils). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Naast bedrijfszorg biedt zij ook medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Voor meer informatie zie: www.zorgvandezaak.nl.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Zorg van de Zaak Netwerk
Anouk-Aimée Lilipaly, persvoorlichter
telefoon: 06 – 20 37 91 32
e-mail: [email protected]
www.zorgvandezaak.nl

Naviva Kraamzorg
Roderic Rosenkamp, persvoorlichter
telefoon: 06 – 12 54 09 55
e-mail: [email protected]
www.naviva.nl