Re-integratie spoor 2

Re-integratie spoor 2: terugkeer van zieke medewerker bij andere werkgever

Re-integratie spoor 2 voor werkgevers

Uw medewerker is langdurig ziek en na een arbeidsdeskundig onderzoek is vastgesteld dat hij kan terugkeren in het arbeidsproces. Werkhervatting binnen uw organisatie is waarschijnlijk niet meer mogelijk. In het re-integratietraject spoor 2 ondersteunt de adviseur van Margolin uw medewerker, zodat hij zelf gemotiveerd de regie kan nemen bij het zoeken naar ander werk dat bij hem past.

Meer informatie voor werkgevers

Re-integratie spoor 2 voor werknemers

Vanwege jouw arbeidsmogelijkheden moet je ergens anders een passende baan zoeken en je werkgever moet je daarbij ondersteunen (re-integratie spoor 2 wordt dat genoemd). In het re-integratietraject spoor 2 biedt de adviseur van Margolin jou ondersteuning, zodat je gemotiveerd de regie neemt bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Meer informatie voor medewerkers

Re-integratie spoor 2 voor verwijzers

Uw cliënt moet op zoek naar een passende baan buiten de organisatie. Met het re-integratietraject spoor 2 ondersteunt onze adviseur uw cliënt, zodat hij de regie neemt en gemotiveerd kan zoeken naar een nieuwe baan.

Meer informatie voor verwijzers