Loonwaarde-onderzoek voor werknemers

Loonwaarde-onderzoek: wat betekent dat voor jou?

Ben je arbeidsongeschikt, dan kan het zijn dat je minder inzetbaar bent. Daarmee is er ook sprake van verminderde loonwaarde. Je levert immers een mindere prestatie in je huidige functie dan voordat je ziek werd. De loonwaarde is de economische waarde die jouw prestaties hebben voor het bedrijf. Voor je werkgever zijn dit belangrijke gegevens om inzicht te krijgen in de gevolgen van ziekteverzuim voor de organisatie. Het kan dus zijn dat je wordt gevraagd om mee te werken aan een loonwaarde-onderzoek. De arbeidsdeskundige van Margolin doet het onderzoek om jouw loonwaarde te bepalen.

Waarom een loonwaarde-onderzoek?

Als medewerkers arbeidsongeschikt zijn, heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van de producten of geleverde diensten en dus voor de organisatie als geheel. Een loonwaarde-onderzoek maakt die gevolgen inzichtelijk. Zo krijgt de werkgever duidelijkheid over de restverdiencapaciteit van een medewerker bij structurele werkzaamheden. De medewerker krijgt inzicht in de financiële consequenties voor hemzelf en voor het bedrijf. Een loonwaarde-onderzoek levert bovendien de onderbouwing voor het UWV als onderdeel van het re-integratieverslag of een ontslagprocedure. En de onderbouwing voor de verzuimverzekeraar bij de vaststelling van een uitkeringspercentage. Voor een werkgever kan het dus een belangrijk document zijn.

Wat houdt een loonwaarde-onderzoek in?

Een loonwaarde-onderzoek is een arbeidsdeskundig onderzoek dat bestaat uit meerdere onderdelen. We starten met een gesprek met de werkgever of leidinggevende en met een driegesprek met de medewerker en de werkgever. Daarna wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd en een taak- en functieanalyse. Het loonwaarde-onderzoek bestaat verder uit een analyse van de factoren die van invloed zijn op de loonwaarde. Deze analyse wordt gebaseerd op de belastbaarheid van de medewerker, die door de bedrijfsarts is vastgesteld (Functionele Mogelijkheden Lijst). Eventueel overlegt onze arbeidsdeskundige met de bedrijfsarts.

Factoren bij loonwaarde-onderzoek

De arbeidsdeskundige zal de volgende factoren onderzoeken:

  • jouw werktempo
  • de kwaliteit van de producten die je hebt geproduceerd of de diensten die je hebt geleverd, in relatie tot wat normaal is in de functie
  • jouw inzetbaarheid
  • de kosten voor extra inspanningen die de werkgever verricht.

Meer informatie

Onze arbeidsdeskundige legt de conclusies en concrete adviezen vast in een rapportage. Wil je meer weten over dit onderzoek of over wat wij verder voor je kunnen betekenen? Bel 030 – 212 36 60 of vul het contactformulier in. We staan je graag te woord.