Talentontwikkeling voor werkgevers

Duurzame inzetbaarheid na het opmaken van een talentprofiel

Hoe functioneert uw medewerker in het team? Is de functie nog passend voor uw medewerker, is de medewerker nog passend bij de functie? Moet de medewerker andere vaardigheden of competenties ontwikkelen en heeft hij de kwaliteiten daarvoor? Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Veranderende bedrijfsprocessen, renovaties, nieuwe, innovatieve producten … het vraagt veel van medewerkers om zich te blijven aanpassen en het plezier te behouden in het werk. Het vraagt van u om de juiste talenten op de juiste plek te plaatsen, die talenten optimaal te benutten en uw medewerkers te motiveren om hun talenten te blijven ontwikkelen. Daarbij kunnen talentprofielen ondersteunen.

Wat houdt het maken van een talentprofiel in?

Voor het maken van een talentprofiel heeft onze loopbaanadviseur drie gesprekken met uw medewerker, die gevolgd worden door verschillende testen en opdrachten. Deze gesprekken, opdrachten en testen geven inzicht in de talenten, competenties en ambities, en ook in de valkuilen van uw medewerker. De eerste keer dat een talentprofiel wordt opgemaakt, is een nulmeting. Waar staat uw medewerker, waarin kan hij zich verder ontwikkelen, hoe is dat in verhouding met de huidige functie en hoe staat dat in relatie tot de ambities en de toekomstige mogelijkheden? Ook geeft deze medewerkerscan inzicht in wat een passende werkomgeving is, of de medewerker een teamplayer is of niet, hoe hij omgaat met veranderingen en welke communicatiestijlen hij hanteert.

Wat levert het maken van een talentprofiel op?

Op basis van de inzichten die zijn opgedaan en vastgelegd in het talentprofiel, kunt u vaststellen of uw medewerker stilstaat of groeit, hij toe is aan een nieuwe uitdaging, er meer in zit dan er nu uitkomt. Of dat de medewerker helemaal op zijn plek zit in de juiste functie en de juiste organisatiecultuur. Onze loopbaanadviseur geeft tips aan u en uw medewerker en handvatten voor groei, eigen regie en balans. Met verschillende scenario’s brengt de adviseur de mogelijke stappen in beeld. Uiteindelijk levert dit een betere werkhouding, meer vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en meer productiviteit op. Ofwel, een gezond bedrijf.

Meer informatie

Onze loopbaanadviseur legt de conclusies en concrete adviezen vast in een rapportage. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 088 – 277 88 05 of vul het contactformulier in. We staan u graag te woord.