Re-integratie spoor 2 voor werkgevers

Re-integratie spoor 2: terugkeer van zieke medewerker bij andere werkgever

Uw medewerker is langdurig ziek en na een arbeidsdeskundig onderzoek is vastgesteld dat hij kan terugkeren in het arbeidsproces. Werkhervatting binnen uw organisatie is waarschijnlijk niet meer mogelijk. U en uw medewerker gaan samen een passende baan buiten uw organisatie zoeken. Het zoeken naar een baan buiten uw organisatie vraagt om een nieuw toekomstperspectief voor uw medewerker en een goed arbeidsmarktprofiel. Hoe kunt u uw medewerker daar het beste bij helpen? In het re-integratietraject spoor 2 ondersteunt de adviseur van Margolin uw medewerker, zodat hij zelf gemotiveerd de regie kan nemen bij het zoeken naar ander werk dat bij hem past.

Re-integratie 2e spoor: persoonsgericht en arbeidsmarktgericht

Uw medewerker bespreekt met onze loopbaanadviseur zijn situatie en behoeftes met het oog op de toekomst. Via testen en gerichte opdrachten die uw medewerker uitvoert, brengen we kwaliteiten, vaardigheden en competenties in kaart. Dit resulteert in een up-to-date arbeidsmarktprofiel, dat als uitgangspunt dient bij het zoeken naar een nieuwe baan en een plan van aanpak. Onze loopbaanadviseur heeft regelmatig gesprekken met uw medewerker, begeleidt hem tijdens de zoektocht naar een baan en ondersteunt bij het solliciteren. De adviseur stimuleert een positieve, actieve houding en evalueert regelmatig de effectiviteit van alle inspanningen, waarbij ook u wordt betrokken. Naast de individuele begeleiding maakt een groepsinterventie deel uit van het traject.

Wat levert begeleiding re-integratie 2e spoor op?

  • begeleiding op maat, gericht op duurzame werkhervatting
  • duidelijke afspraken
  • schadelastbeperking
  • ondersteuning sollicitatietraject vanuit het Jobcenter
  • uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk
  • goede afsluiting met uw medewerker
  • dossiervorming met verslaglegging re-integratie-inspanningen
  • minimalisatie van loonsancties, u handelt conform de wet
    kostenbesparingen.

Onze belangrijkste zorg is uw medewerker zo snel mogelijk helpen aan een nieuwe, passende baan. Daarnaast is onze inzet erop gericht om loondoorbetalingsverplichtingen en verhoging van verzekeringspremies te voorkomen.

Ontwikkeling op maat met Margolin Academy

Margolin Academy biedt online e-learning, we-learning en webinars in één leeromgeving. Kandidaten kunnen via dit leerplatform bij Margolin een breed aanbod modules volgen om zich verder te ontwikkelen, zoals modules digitale geletterdheid, taalvaardigheid, of het geven van feedback. De Academy wordt aangeboden als nieuw onderdeel van re-integratie 2e spoor en outplacement trajecten. Voor ontwikkeling of bijscholing kunnen kandidaten direct bij Margolin terecht. In de Margolin Academy zijn modules ontwikkeld op verschillende niveaus. Met 50 modules die speciaal gericht zijn op re-integratie en outplacement trajecten, is er altijd een passende en doelgerichte cursus voor een kandidaat.

Heeft u vragen over de Academy? Neem dan contact op met onze adviseurs. U kunt voor meer informatie of vragen over de Academy terecht bij loopbaan@margolin.nl of bel met 088-277 88 05.

Aanmelden en meer informatie

Onze adviseur legt de conclusies en concrete adviezen over de re-integratie van uw medewerker vast in een heldere rapportage. Zo heeft u alle belangrijke handvatten voor het proces van re-integratie spoor 2 bij de hand en kunt u aantonen dat u alles in het werk hebt gesteld om uw medewerker aan een passende baan te helpen buiten uw organisatie.

Wilt u uw medewerker aanmelden voor begeleiding bij re-integratie spoor 2? Vul dan het aanmeldformulier in. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Bel voor meer informatie 088 – 277 88 05 of vul het  contactformulier in. We helpen u graag verder.