Arbeidsdeskundige consultancy voor werkgevers

Duurzame inzetbaarheid door arbeidsdeskundige

U hebt als werkgever gekozen voor een eigenregiemodel voor verzuim en hebt dus zelf de leiding bij verzuimbegeleiding. (Of u hebt de wens om te groeien naar een organisatie met eigen regie bij verzuim.) Door de arbeidsdeskundige in uw organisatie in te zetten, werkt u door een gezamenlijk vastgestelde aanpak aan eigen regie van werkgever en werknemer op verzuim en duurzame inzetbaarheid. De arbeidsdeskundigen van Margolin coachen u van een situatie met (dreigend) langdurig verzuim naar duurzame inzetbaarheid van uw medewerker.

Arbeidsdeskundige consultancy zowel preventief als bij verzuim

Onze arbeidsdeskundige geeft gedegen advies met betrekking tot (dreigend) verzuim als gevolg van disbalans in belasting en belastbaarheid. Tegelijkertijd worden leidinggevenden en werknemers gecoacht op bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid bij verzuim(gedrag). Ze leren zelf oplossingen te bedenken voor de verschillende scenario’s. Dit betekent dat de arbeidsdeskundige zichzelf na verloop van tijd overbodig maakt en de organisatie zelf in regie is. Een arbeidsdeskundige in staat als adviseur complexe vraagstukken rondom inzetbaarheid op te lossen, zowel preventief als bij verzuim. De arbeidsdeskundige is op het hele spectrum in de driehoek mens, werk en inkomen inzetbaar en de verbindende factor naar werknemers, leidinggevenden en UWV.

Hoe komt u tot duurzame inzetbaarheid van de medewerker?

De arbeidsdeskundige is op afgesproken momenten aanwezig op uw locatie. Dan zijn immers de lijnen voor overleg kort. Er is frequent contact met de leidinggevenden. Daarnaast is op verzoek van de organisatie of leidinggevende ook contact met de werknemer mogelijk, meestal in een driegesprek. De arbeidsdeskundige werkt nauw samen met de bedrijfsarts zodat snel geschakeld kan worden indien er vragen zijn over het medische aspect van verzuim.

Wat kan de arbeidsdeskundige voor u doen?

De arbeidsdeskundige ondersteunt u op verschillende manieren:

  • Het coachen en adviseren van management, HRM en werknemers, ook in relatie tot de Wet verbetering Poortwachter.
  • Screenen van langdurige, complexe of frequent verzuimdossiers en advies over aanpak.
  • Advies over en opstellen van taak- en tijdcontingente plannen van aanpak voor werkhervatting.
  • Vraagbaak en sparringpartner voor leidinggevenden, verzorgen van trainingen en sparringpartner richting UWV, onder andere bij beslissingen of aanvragen Deskundigenoordeel.
  • Begeleiden van WIA trajecten, bezwaar zaken en afhandelen van vervolg.

Uiteraard stemmen we onze dienstverlening op maat af op de behoeftes van uw organisatie.

Wat levert arbeidsdeskundige consultancy lijn op?

  • Vergroting van arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.
  • Reductie van verzuimkosten door beperking van de verzuimfrequentie en duur.
  • Leidinggevenden zijn beter in staat om de eigen regierol te kunnen uitvoeren.
  • Gedegen inzicht in verzuimoorzaken en de aanpak bij het terugdringen van verzuim.
  • Voorkomen van loonsancties door verzuimdossiers Poortwachterproof te maken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 030 – 212 36 60 of vul het contactformulier in. We staan u graag te woord.