Brigitte: ‘Margolin in drie woorden: laagdrempelig, pragmatisch en toegankelijk’

Foto is fictief

De professionals van Margolin, waaronder senior loopbaanadviseur, coach en trainer Monique Pullen, ondersteunen ContourdeTwern al bijna vijftien jaar bij loopbaan-, outplacement-, verzuim- en re-integratietrajecten. Brigitte Franken van ContourdeTwern: ‘Door de duidelijke communicatie, goede rapportages en landelijke dekking werken wij al jaren naar tevredenheid samen met Margolin.’

Franken is werkzaam als casemanager verzuim, preventiemedewerker en accountmedewerker personeel, organisatieontwikkeling en juridische zaken. Binnen zestien werkgebieden, van Dordrecht tot Waalwijk, verzorgt ContourdeTwern met 500 medewerkers en 5000 vrijwilligers het sociaal werk. Franken: ‘We zijn heel tevreden over Margolin in het algemeen en over Monique in het bijzonder. De communicatie verloopt soepel: ze is makkelijk bereikbaar en reageert snel. Ook maakt ze goede rapportages voor het UWV zodat wij geen sancties riskeren. Verder is de landelijke dekking voor ons van grote meerwaarde omdat onze medewerkers ook verspreid over verschillende regio’s werken. Margolin in drie woorden: laagdrempelig, pragmatisch en toegankelijk.’

Helder beeld arbeidsmogelijkheden

De medewerkers van ContourdeTwern zijn ook te spreken over de verzuim- en re-integratiebegeleiding via Margolin, aldus Franken. ‘De oorzaken van verzuim bij de sociaal werkers zijn vaak stress, burn-out, depressie; typische beroepsrisico’s. Maar ook klachten aan het bewegingsapparaat komen vaak voor, vooral bij de facilitair medewerkers. Margolin geeft ons advies over de belasting en belastbaarheid en over de arbeidsmogelijkheden van medewerkers. Via een arbeidsdeskundig onderzoek krijgen we een helder beeld van deze mogelijkheden en de inzetbaarheid van onze medewerkers.’

Gemotiveerd de regie nemen

Pullen: ‘Soms is werkhervatting binnen de eigen organisatie niet meer mogelijk. Op zo’n moment wordt afhankelijk van de vraag een traject ingezet: loopbaan-, outplacement- of re-integratie tweede spoor. Hierin gaan wij samen met de werkgever en de werknemer op zoek naar een passende baan buiten de organisatie. Dit vraagt wel om een nieuw toekomstperspectief voor de medewerker en een goed arbeidsmarktprofiel. In de trajecten ondersteunen wij de medewerker, zodat hij zelf gemotiveerd de regie kan nemen bij het zoeken naar ander werk dat bij hem of haar past.’ Franken: ‘Monique heeft oog voor de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Er wordt altijd akkoord gegaan met haar advies.’

Ervaringen met beeldbellen

Hoe verloopt de samenwerking in de praktijk? Franken: ‘Bij nieuwe ontwikkelingen rondom medewerkers informeren wij Monique en haar collega’s en omgekeerd. Evaluaties vinden plaats via tussentijdse rapportages. Als er zaken stagneren of we hebben vragen dan kunnen we altijd bellen. Kennismakingsgesprekken vonden voorheen plaats op locatie maar door corona gaat dat nu via videobellen. Hierdoor vang je bepaalde non-verbale signalen minder goed op. Toch is de kwaliteit van de begeleiding en het advies er niet op achteruit gegaan.’

Minder ruis en een inkijkje

Pullen: ‘In het begin van de coronacrisis was ik, net als velen in mijn beroepsgroep, wat huiverig voor het beeldbellen. De interactie is inderdaad anders maar ik heb ook voordelen ontdekt. Zo is er minder ruis tussen mij, de medewerker en diens partner. Die kan namelijk makkelijker even aanschuiven. Ook kan ik de woonsituatie van mensen zien, die vaak veel informatie geeft. Ik voorspel dat we ook na corona doorgaan met beeldbellen, afgewisseld met fysieke ontmoetingen.’

 

Loopbaanadvies

Onze loopbaanadviseurs zijn bij uitstek de sparringpartner voor mobiliteits- en loopbaanbeleid en dragen bij aan duurzame inzetbaarheid.